Vores indsatser nytter, mener borgerne. I foreløbige målinger oplever flertallet en forbedring efter at have arbejdet aktivt med konkrete problemstillinger, der skyldes en funktionsnedsættelse.

 

På årsbasis hjælper vi omtrent 3000 borgere med funktionsnedsættelser til bedre at klare dagligdagen. Men har vores indsatser reelt den effekt i borgerens dagligdag, som vi arbejder for? Hvordan oplever personen selv at klare de aktiviteter, der arbejdes med, efter endt forløb?

Borgerens egen oplevelse over tid

For at få svar på dette har vi spurgt borgere før og efter et undervisningsforløb hos os. Vi har arbejdet med to evalueringsmetoder (COPM og IPPA). Begge metoder anvendes til at opstille mål for indsatsen sammen med borgeren og til at dokumentere udvikling over tid.
Vi gik i gang i 2017, og foreløbig omfatter evalueringen godt 100 borgere. Vi har gennemført målinger før undervisningens start og efter endt forløb.

Lettere at klare aktiviteter i dagligdagen

De foreløbige resultater peger i den rigtige retning. Borgerne oplever en forbedring i forhold til de aktivitetsproblematikker, de kom med. De oplever, at det er nemmere for dem at udføre de aktiviteter, de har arbejdet med i undervisningen, og de oplever større tilfredshed med den måde, de klarer aktiviteten på.

Målinger der skaber værdi

Når vi evaluerer et forløb ud fra egne iagttagelser kan vi få noget med, men ikke alt. Løbende evalueringer fra et borgerperspektiv hjælper os at få et bredere perspektiv på, hvor vi gør det godt, og hvor vi skal sætte ind for at gøre det bedre for borgeren. At skabe værdi for borgerne, er det vigtigste for os. Og det skal også ses i et samfundsperspektiv. For når den enkelte oplever en positiv forandring i synet på sig selv og sine kompetencer, skaber vi også værdi for samfundet.

Få en kort præsentation af målingerne og resultaterne:
(For fuld størrelse af docslide, klik/tryk i bunden og på den dobbeltrettede pil.)

Hent den fulde målingsrapport her