Oplysninger om dine rettigheder, når vi behandler personoplysninger om dig

Hillerød Kommune har fokus på at beskytte data om borgere, virksomheder, ansatte og samarbejdspartnere, så håndteringen sker på sikker og lovlig vis.
Når Kommunikationscentret behandler personoplysninger om dig, har du en række rettigheder, som skal bidrage til åbenhed og gøre dig i stand til at varetage dine interesser.


Kort fortalt er dine rettigheder følgende:
• Ret til at få information fra os om, at vi behandler oplysninger om dig
• Ret til at få indsigt i oplysninger om dig selv
• Ret til at få dine personoplysninger i en struktureret og maskinlæsbar form
• Ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger
• Ret til at få urigtige eller vildledende oplysninger rettet (vi har som udgangspunkt ikke mulighed for at slette oplysninger om dig).
• Ret til i visse tilfælde at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Kommunikationscentret håndterer kun de personoplysninger som er nødvendige for, at vi kan løse vores opgaver.

Vi arbejder ud fra en række lovbestemmelser og interne retningslinjer der skal sikre, at dine oplysninger bliver behandlet på den mest forsvarlige måde.


Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger?

Kommunikationscentret er forpligtet til at håndtere oplysninger efter arkivreglerne. Fx må vi ikke slette eller kassere data uden bemyndigelse fra Rigsarkivet.

 

Databeskyttelsesrådgivere

Hillerød Kommune har tilknyttet to databeskyttelsesrådgivere som har til opgave at holde øje med, at kommunen lever op til reglerne om databeskyttelse.
De kan også hjælpe dig, hvis har spørgsmål til Kommunikationscentrets behandling af dine oplysninger eller du har mistanke om, at vi har lækket personoplysninger eller på anden måde krænket fortroligheden i håndteringen af dine eller andre personers data.

Hillerød Kommunes databeskyttelsesrådgivere John Larsen eller Jakob Sønderlund Sørensen kan kontaktes via digital post på borger.dk - klik her -  eller ved at skrive til . Du kan også sende et brev til Databeskyttelsesrådgiveren, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød.
Når du bruger digital post er du sikker på, at dine personoplysninger bliver sendt sikkert og krypteret.

Databeskyttelsesrådgiverne er uvildige.

Databeskyttelsesrådgiverne kan kun hjælpe dig med spørgsmål om databeskyttelse. Hvis du har brug for hjælp til at forstå en afgørelse i forbindelse med din ansøgning, eller hjælp til at klage over en afgørelse, skal du kontakte den bevilgende myndighed, som er din kommune.