Medlemmer 


Bitten Folke Petersen


Medarbejderrepræsentant


Tina Hillersborg


Medarbejderrepræsentant

Lotte Dalgaard
Repræsentant for 
Spastikerforeningen

Jørgen Eckmann


Repræsentant for
Dansk Blindesamfund


Rikke Macholm


Forvaltningen


Betina Petersen Marcussen


Forvaltningen

     

Suppleanter

Lis Bymark   


Repræsentant for 
Diabetesforeningen

 
Jens Møller


Repræsentant for
Høreforeningen