Udskriv

Sammenhængende overgange for børn i specialpædagogisk tilbud

Klasse på tur i skoven Et projekt på Blomsterkassen i børnehaven Georgs Æske Hillerød. Projektet har fokus på at skabe trygge forandringer i børnenes liv gennem brug af teknologi.
Projektperiode: September 2015 – januar 2017
Læs om projekt Sammenhængende... 2017 - 01 - 31
Projektperiode: September 2015 - januar 2017

Formål: At skabe sammenhæng og trygge overgange ved hjælp af teknologi.

Vi forbinder overgange med store skift, som fx overgang fra børnehave til skole. Men overgange sker også i mindre synlige skift, som personaleudskiftning og skift mellem dagtilbud og aflastningstilbud.
Michael Hjort-Pedersen, Kommunikationscentret

Børnene i Blomsterkassen i Georgs Æske i Hillerød har særlige behov for støtte til struktur i hverdagen og  genkendelige daglige rammer. Og det vil de også i fremtiden have behov for.

I projektet underviste Kommunikationscentret børnenes forældre og personale fra specialtilbuddet i teknologier, der kan skabe den sammenhæng, børnene har brug for.

I fokus var teknologier, der kunne fastholde vigtig viden om barnet. Det er vigtigt fordi teknologien - og dermed viden om barnet - følger barnet. Projektet havde også fokus på teknologier, som er med til at give barnet øget struktur i hverdagen. Til dette blev iPad og struktur-appen Mobilize Me taget i brug.

Projektet blev finansieret med midler fra Hillerød Kommunes pulje til velfærdsteknologiske løsninger.

Samarbejdspartner: Det specialpædagogiske behandlingstilbud Blomsterkassen i børnehaven Georgs Æske Hillerød.

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter