Bemærk: Du vil modtage en automatisk bekræftelse på din tilmelding pr. mail. Ved tilmeldingsfristens udløb, modtager du en endelig bekræftelse. Afholdelse af kursus forudsætter, at vi har nok tilmeldte til et kursus. Med mindre andet er angivet for kurset er minimum deltagerantal 10 deltagere.

Vær opmærksom på, at din tilmelding er bindende. Hvis du bliver forhindret i at deltage på kurset, er du velkommen til at sende en anden person i dit sted.

Kommunikationscentret Skansevej 2 D 3400 Hillerød Telefon: 72 32 38 00  www.kc-hil.dk