×

Advarsel

JUser: :_load: Kan ikke indlæse bruger med ID: 985
Udskriv

Line cykler selv

{tekstblok_ved_indlejret_video}
I juni 2007 afsluttede terapeutgruppen på specialskolen Skolen ved Skoven et tværfagligt projekt om ”familiecentreret praksis”. Projektets formål var at afprøve en model for forældresamarbejde. Line og hendes forældre var én ud af 6 deltagende familier. I september var det tid til slutevaluering. Har Line husket det hun har lært eller er effekten af den intensive træning forduftet, nu hvor projektet er afsluttet?

Af Hanna Fritzson, kommunikationsmedarbejder, Kommunikationscentret

 

Fysioterapeut Ingelise Rosenstand og Kommunikationscentrets talepædagog Bente Lemvig fra Skolen ved Skovens projektgruppe.

”Jeg havde aldrig drømt om, at Line ville komme til at køre på en to-hjulet cykel.” Lines far kan næsten ikke selv tro det, da han beskriver ét af de væsentlige fremskridt, hans 13-årige datter har gjort de sidste fem måneder. Line er en udadvendt pige, der er glad for at snakke med andre og deltage i forskellige aktiviteter. På grund af bl.a. sansemotoriske vanskeligheder har Line i visse situationer brug for støtte til at udføre bestemte ting. Fx har hun svært ved at koncentrere sig, når der skal ske flere ting samtidigt, og det kræver en struktureret træning, når nye færdigheder, som at cykle, skal indlæres.

Om projektet

Line og hendes forældre deltog i foråret 2007 i et familiecentreret projekt på Skolen ved Skoven, en specialskole i Hillerød. Baggrunden for projektet var en tro på, at et øget fokus på tværfagligt samarbejde i kombination med udvidet forældreindflydelse på indsatsen vil have en positiv afsmittende effekt på børnenes læring.

Forældrene evaluerer projekt

Nu, tre måneder efter projektafslutning, er det tid til slutevaluering. Lines far er mødt op til en samtale med talepædagog Bente Lemvig og fysioterapeut Ingelise Rosenstand, som er en del af projektgruppen og indgår i personaleteamet omkring Line. 
Det brændende spørgsmål er selvfølgelig, om Line stadig er i positiv udvikling og om hun har bevaret nogle af de færdigheder, som forældrene på Lines vegne ønskede at projektet skulle hjælpe hende at blive bedre til. Hvad mener forældrene selv? Og hvilket syn har forældrene på projektets forløb og samarbejdsform?

Fire aktivitetsproblematikker

Det tværfaglige projekt startede med, at Lines forældre på et møde udvalgte og prioriterede fire aktivitetsproblematikker, som de syntes Line skulle arbejde med. Efterfølgende mødtes forældrene med Lines ergoterapeut, talepædagog, fysioterapeut, kontaktlærer og pædagog til et ”handleplansmøde”. Her blev lavet en handleplan for den kommende 6-ugers indsatsperiode. 
Line skulle
blive bedre til at koncentrere sig i trafikken og cykle uden støttehjul
lære at dække bord
blive mere opmærksom på om hun har mad omkring munden ved spisning
blive bedre til at aktivere sig selv

Aftalt arbejdsfordeling

På handleplansmødet blev der opstillet mål og delmål for aktiviteterne ud fra forventninger om hvad Line kunne nå at lære i løbet af projektperioden. Det blev klarlagt, hvem der skulle gøre hvad og i hvilket omfang. 
Opgaverne blev fordelt og indskrevet i et handleplanskema, som har fungeret som en arbejdsplan og en kontrakt parterne imellem.

Borddækning og serviettræning

I forhold til punktet borddækning lavede ergoterapeuten en skabelon i form af en dækkeserviet, hvor glas, tallerken og bestik var tegnet på. Det blev aftalt, at Line dagligt skulle træne at dække bord med skabelonen i skolen, en gang om ugen i SFO og tre gange om dagen i weekenden i hjemmet.
For at Line skulle blive opmærksom på mad omkring munden, besluttede man på skolen at støtte Line ved at give alle børnene en serviet ved måltiderne og opmuntre dem til at tørre sig om munden. 
For at opnå bedre kontrol over mundmuskulaturen skulle Line have massage og træning af ansigtets muskler hos fysioterapeuten et par gange om ugen. Tre gange ugentligt skulle hun deltage i talepædagogens mundmotorikhold. 
Terapeuterne viste forældrene teknikker til, hvordan de selv kunne hjælpe Line med at skærpe sin opmærksomhed. Bl.a. ved at stimulere musklerne omkring munden med en elektrisk tandbørste hver dag før aftensmaden.
På samme måde blev der arbejdet med cykling og initiativer til egne aktiviteter.

Vurdering af målopfyldelse

Forud for og efter den intensive indsatsperiode vurderede forældrene på en skala fra 1-10, hvor tilfredse de var med Lines udførelse af de enkelte opgaver og hvordan hun udførte dem. 
På området ”serviettræning” vurderede Lines forældre ved projektets start, at hun udførte opgaven til et 2-tal. Efter indsatsperioden vurderede de udførelsen til et 6-tal. Her tre måneder efter afslutning af den intensive indsatsperiode, foretager forældrene igen samme vurdering, og Lines færdigheder står nu til et 7-tal.

Resultaterne holder

”Vi behøver ikke opfordre hende til at tage køkkenrullen mere, det gør hun selv”, siger Lines far. Det samme gælder for borddækningen. I træningen havde skabelonen gradvist kunnet fjernes, og Line kan i dag stadig dække bord uden. Også selvom der ligger andre ting på bordet, der kan forstyrre koncentrationen. 
Det viser sig, at resultaterne har holdt ved på alle fire områder.

Forældreindflydelse motiverer

Lines far mener, at Lines fremskridt skyldes projektets fælles fokus og at der blev arbejdet intensivt i en kort periode på afgrænsede aktivitetsproblematikker. Men også, at det er forældrene selv, der har valgt, hvad der skal arbejdes med. Det har øget motivationen til at træne med Line derhjemme. 
”Jeg tror ikke, jeg selv ville komme i gang med nogen træning, hvis jeg ikke var kommet ind i det her projekt. Og slet ikke i den grad,” siger Lines far. Han og Lines mor har holdt hinanden fast på den aftalte træning. 
”Det var ikke noget, vi bare gjorde for sjov. Vi satsede på, at det skulle få en virkning, og så var det altså vigtigt, at vi fik nogle af tingene gjort hver dag”, siger han.


Slutevalueringen af Lines forløb fandt sted i september. Ved redaktionens slutning er yderligere fem elevforløb blevet evalueret. Terapeutgruppen arbejder videre med hvordan den kan bruge familiecentreret praksis som arbejdsform på Skolen ved Skoven.
Line fremtræder ikke med sit rigtige navn i artiklen.

 

Tirsdag, 6. november 2007

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter