×

Advarsel

JUser: :_load: Kan ikke indlæse bruger med ID: 985
Udskriv

Implementering af teknologi på botilbud for handicappede

{tekstblok_ved_indlejret_video}
Elleve beboere på Stefanshjemmet deltager i projekt "Implementering af Teknologi", der handler om at øge handicappedes muligheder for at kommunikere med omverdenen gennem anvendelsen af almindelig informationsteknologi. Det skal på sigt øge beboernes indflydelse på eget liv og samtidig fremme sociale kontakter og socialt samvær.

Af Selena Forchhammer Thønnings, antropolog og projektkonsulent, Kommunikationscentret

 

Pige ved computer.

Med IKT (informations- og kommunikationsteknologi) kan mennesker med kommunikationshandicap få øgede muligheder for at kommunikere med omverdenen. Gennem anvendelse og tilpasning af almindelig teknologi som talemaskiner, mobiltelefoni, digitale billeder og internet, kan mennesker med selv betydelige handicaps få mulighed for at udtrykke ønsker og behov, give deres meninger tilkende, skabe og opretholde sociale kontakter, samt deltage i nærmiljøet, såvel som i samfundslivet generelt. På sigt forventer projektet at disse tiltag vil øge de handicappedes medbestemmelse og indflydelse på eget liv, samt fremme sociale kontakter og socialt samvær.
Stefanshjemmet, der ligger i Århus, er et socialpædagogisk bo- og aktivitetstilbud for mennesker med fysiske handicap og/eller en erhvervet hjerneskade. Op mod halvdelen af beboerne har betydelige kommunikationshandicap. Blandt andet derfor valgte Stefanshjemmet at gå med i projektet.
Gennem deltagelse i projektet har ledelse og personale på Stefanshjemmet sat fokus på botilbuddets kommunikationsmiljø. Det handler om at sikre, at den organisatoriske struktur, den pædagogiske holdning til kommunikationshandicap samt hverdagens kommunikative praksis samlet trækker i samme retning. Samtidig skal det give mening at tale sammen, og der skal være nogen at tale med.

Projekt "Implementering af Teknologi" er et samarbejde mellem Videns- og Formidlingsenheden (VIFO) ved Kommunikationscentret i Hillerød kommune, Socialt Udviklingscenter (SUS), Danmarks IT-Universitet og Alexandra Instituttet a/s.

Det er finansieret af Velfærdsministeriet med 7 millioner kr.

Se endvidere hjemmesiden: www.socialitlab.dk

Vellykket kommunikation kræver tid og nærvær

Kommunikation forudsætter en gensidig udveksling af information mellem to eller flere mennesker. Ikke bare en hvilken som helst information, men information som begge parter tillægger betydning og derved forstår noget ved.
Medarbejderne på Stefanshjemmet oplever, at det kræver nærvær, men også overskud. Særligt når beboeren har et kommunikationshandicap. Så skal medarbejderen både koncentrere sig om at forstå hvad beboeren udtrykker, og selv kommunikere så beboeren forstår medarbejderen. Hvis beboeren samtidig er lang tid om, at få sagt det han/hun gerne vil sige, bliver kommunikationen også meget tidskrævende.
”Og det kan alt sammen være svært at imødekomme i en travl hverdag,” fortæller en medarbejder.
Alligevel har Stefanshjemmet allerede gode eksempler på vellykket kommunikation. En af de ting medarbejderne arbejder med i projektet, er derfor at dele den viden, der ligger i de gode historier, med andre medarbejdere og afdelinger.

Relationen er vigtig

Medarbejderne oplever, at relationen mellem dem der kommunikerer, er vigtig. Og endnu mere når den ene eller begge har et kommunikationshandicap. Da er det nødvendigt at kende hinanden rigtig godt. Og kende hinandens forskellige signaler, mimik, øjenkast, lyde, fagter og tegn.
”Nogle beboere skal bare se på hinanden, så ved de hvad hinanden tænker,” fortæller en medarbejder, og fortsætter: ”Men det er vigtigt, at vi skaber mulighed for, at de tætte relationer kan etableres og udvikles. Det sker meget gennem de forskellige aktiviteter beboerne deltager i.”
Gennem brug af teknologi ønsker Stefanshjemmet også at øge beboernes muligheder for at etablere og udvikle sociale relationer med mennesker udenfor Stefanshjemmet. Mennesker beboerne selv vælger til. Her kan kommunikationen foregå via teknologien og bringe mennesker sammen, der ellers ville have vanskeligt ved fysisk at mødes.

Om projekt "Implementering af teknologi"

Projektet havde opstart i juni 2008 og løber frem til sommeren 2011. Fire andre botilbud for mennesker med handicap deltager.
Afslutningsvis publicerer projektet en værktøjskasse og et idékatalog for botilbud, der ønsker at arbejde med implementering af IKT. Projektets resultater formidles desuden gennem en DVD og forskelligt undervisningsmateriale til uddannelsesinstitutioner.

 

Tirsdag, 23. juni 2009

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter