Hvem siger, at hukommelsestræning skal være kedelig?

Det interaktive spil ”Hukommelsesleg” byder på en række udfordringer, alle i form af opgaver, der har til formål at støtte arbejdshukommelse og koncentration. Programmet appellerer til legelysten, og er designet ud fra en tydelig pædagogik.
Scoren på hver opgave bliver gemt, så spilleren løbende kan se om resultatet bliver bedre. Programmet er let at anvende, og der er lagt vægt på, at en lærer, pædagog eller forælder på egen hånd skal kunne forestå træningen.
Der er to udgaver af programmet. Den oprindelige version, ”Hukommelsesleg”, er beregnet til børn og unge. Den anden version, ”Hukommelsesspil” bygger på samme principper, men er designet til voksne.

Projekter med Hukommelsesleg

Kommunikationscentret har i forsommeren 2008 gennemført to mindre projekter, med henblik på at vurdere den umiddelbare effekt af et træningsforløb med programmet Hukommelsesleg. Forløbet var på 5 uger. To grupper deltog.

Den ene gruppe bestod oprindeligt af 11 børn, som blev undervist på Kommunikationscentret på grund af sproglige vanskeligheder. Børnene trænede hjemme, og forældrene var blevet instrueret i at støtte børnene og skabe rolige rammer. 9 af børnene gennemførte forløbet.

Den anden gruppe bestod oprindelig af 10 unge i alderen 17 til 21. Alle har diagnosen ADHD, og slås derfor med store opmærksomhedsproblemer. De unge var i undervisning på Specialundervisningscentret Egedammen i Hillerød. Af forskellige årsager blev gruppen gennem projektperioden mindsket til 6 deltagere.

Fremskridt i udvikling

Begge grupper blev i løbet af projektperioden dygtigere til at udføre øvelserne i programmet. Mest interessant er dog, at de største fremskridt kunne ses i børnene og de unges generelle udvikling. Dvs. fremskridt på områder, der lå uden for programmet. Det blev synligt i test, foretaget umiddelbart før og umiddelbart efter projektperioden.

I Sverige har man lavet lignende test af programmet på folkeskolebørn (7-9 år). Og hvis man sammenligner disse resultater med børnegruppens, kan man udlede, at træning alene sammen med støtteperson tilsyneladende giver bedst effekt. De danske børn gennemgik en større udvikling end børnene i den svenske undersøgelse, hvor træningen foregik i grupper.

Træningsforløb som kræver støtte

Et fem ugers træningsforløb med daglige øvelser kan være en udfordring. Også det blev tydeligt i begge grupper. Ikke alle kan gennemføre et så langt og krævende træningsforløb. En forudsætning for gode resultater er herudover, at omgivelserne giver støtte og opbakning. Støttepersonerne må have en betydelig viden om træningens formål, hvilke forventninger, der kan stilles, og hvordan de indfries.

I efteråret 2008 tester Kommunikationscentret også "Hukommelsesspil". Projektet er målrettet voksne med erhvervet hjerneskade, og forløber over 5 uger.

 

Tirsdag, 4. november 2008