×

Advarsel

JUser: :_load: Kan ikke indlæse bruger med ID: 985
Udskriv

Unges fremtid i fokus - forældreprojekt om kommunikation via computer

{tekstblok_ved_indlejret_video}
Udviklingshæmmede unge, som bor hjemme, skal hjælpes i gang med at få udvidet deres kommunikationsmuligheder ved at bruge computer. Det er tanken bag ”Skrivevenner - LEV med mere kommunikation”, et landsdækkende projekt, som 40 familier har valgt at deltage i.

Af Vibe Lund Jensen, projektkonsulent i Videns- og Formidlingsenheden (VIFO), Kommunikationscentret

Mange mennesker med udviklingshæmning har manglende eller begrænset verbalsprog, manglende indflydelse på egne sociale netværk og ikke sjældent mange skift i et livsforløb.
For at forebygge risikoen for social isolation kan man med fordel introducere elektronisk kommunikation og det tidligt i livsforløbet.
Det viser erfaringer fra forudgående projekter, som Kommunikationscentrets videns- og formidlingsenhed (VIFO) har forestået.

Om projektværktøjet

Herbor er et internetbaseret kommunikationssystem, der er udviklet særligt til mennesker med udviklingshæmning. Systemet er bygget op omkring fotos, og al tekst i Herbor kan læses højt. Med Herbor kan brugeren på enkel vis sende og modtage e-mails; gemme billeder med billedtekster og dele dem med andre; føre en elektronisk kalender og finde skrivevenner (elektroniske pennevenner) iblandt andre Herbor-brugere. Brugeren kan logge sig ind på sin personlige ”hjemmeside” fra enhver computer med internetadgang og på den måde have sine billeder, sin livshistorie og sine kontakter med sig.

Læs mere om Kommunikationscentrets projekter i dag- og botilbud her.

Målet er mere kommunikation

Projektets nære mål er, at de unge med projektet får mulighed for at bruge digitale billeder og e-mail, som en almindelig kommunikationsform i deres hverdag, ganske som de fleste andre unge mennesker i det danske samfund benytter i dag. Videre får de mulighed for at finde skrivevenner (elektroniske pennevenner) blandt andre mennesker med udviklingshæmning. Det langsigtede mål er at forebygge den sociale isolation, disse unge har risiko for at ende i, når de er flyttet hjemmefra og har skiftet både skole og arbejdsplads.

Projektet varer et år

Hen over sommeren 2006 blev familier inviteret til at deltage i projektet, bl.a. gennem forældreorganisationen LEV’s blad og via udvalgte skoler. I efteråret påbegyndte Videns- og formidlingsenheden (VIFO på Kommunikationscentret i Hillerød) og LEV selve projektet. Alle pårørende blev rustet til at introducere det benyttede kommunikationssystem Herbor for deres børn, og aftalerne for at være projektdeltager blev indgået. I hele 2007 vil familierne arbejde med Herbor, rapportere løbende til VIFO og deltage på en fælles intern e-konference, hvor erfaringer udveksles og spørgsmål besvares. I slutningen af 2007 evalueres projektets resultater samt familiernes erfaringer og udbytte.

Forældre ser muligheder

Forældre der deltager i projektet, ser mange muligheder i den elektroniske kommunikation for deres unge søn eller datter. Følgende eksempler på forældrenes mål taler for sig selv:

At mit barn i hjemmet…
- får opbygget sin livshistorie i digitale billeder med tekst til glæde for ham selv og andre, der skal lære   ham bedre at kende.
- nemt kan kommunikere ved hjælp af billeder og forudindtastede sætninger og lign.
- kan få oplæst mails, han ellers skulle have andres hjælp til.
- oplever gode samarbejdsstunder i forbindelse med mail.
- har mulighed for at have sin egen kalender, have overblik over, hvad han skal.
- får et redskab til at være mere udadvendt og få venner uafhængigt af geografi og                                kommunikationshandicap.

At mit barn i kommunikationen mellem hjem og skole/klub mv…
- får kontaktbogen mellem skole og hjem erstattet med dagbogen i Herbor.
- får tilgang til en billedstøttet og dermed mere selvstændig meddelelsesform.
- får mulighed for at benytte Herbor på sin skole og klub.

At mit barn når han/hun flytter hjemmefra…
- kan holde kontakt med forældre og søskende på en nem og sjov måde.
- kan holde kontakt til gamle venner
- kan have sin livshistorie i form af billeder med sig.

Projektet får betydning for fremtidige valg

Det tegner til, at projektet vil påvirke forældrenes og unges valg af bolig og arbejdsplads.
Mor i projektet: ”Vi forestiller os, at vores barn bliver så grebet af at kunne kommunikere [elektronisk, red.] med dem hun holder af og kender, at det bliver en naturlig lystbetonet selvstændig aktivitet. Det er let at fastholde, når hun flytter hjemmefra. En forudsætning for mit barns nye bopæl bliver derfor, at der er internetadgang og vilje og evne til blandt personalet at støtte i brugen af Herbor. Det vil lette mit barns overgang til voksenlivet betydeligt, da hendes kommunikationsformer er begrænsede.”

Mor i projektet: ”Vi har erfaret, at voksne handicappede er meget ensomme, en sådan hjemmeside kan være med at afhjælpe noget af problemet. Vi frygter, at vores pige kan miste kontakten til alle dem, hun er glad for i skolen, i det øjeblik hun forlader skolen. Her kan Herbor-projektet blive en god støtte. Vanskelighedsgraden er på et niveau, så vor pige nok skal få det lært.”

Ovenstående udtalelser er knyttet til projektet og bør anskues i dette lys. Det afgørende er ikke, at værktøjet er Herbor, men at det elektroniske kommunikationssystem, der tages i brug, er tilpasset og let at anvende. VIFO har ingen økonomiske interesser i at anvende Herbor, men har valgt denne kommunikationsplatform, fordi den er velegnet til projektformålet.

Forældre stiller også krav til sig selv

Forældrene er klar over, at de også selv skal yde en indsats ved at holde kontakt via Herbor, når deres børn er flyttet hjemmefra. Et forældrepar er fx blevet opmærksomme på i højere grad at prioritere den elektroniske kommunikation frem for anden medieret kommunikation, eftersom deres søn har talevanskeligheder og ikke så godt kan bruge telefonen.

Uden sit netværk er man intet

I dagens Danmark fastholdes og etableres unges sociale relationer i stigende grad gennem e-mail, sms, chat, msn, online-spil og communities som fx Facebook og Boogie. ”Skrivevenner” er et community for mennesker med udviklingshæmning helt i tidens ånd. Gruppen af personer med meget store funktionsnedsættelser vil blive yderligere isoleret, hvis ikke adgangen til elektroniske netværk sikres. Som det skrives i bogen ”Generation Netværk" (Morten Bay og Julie Schytte Ralund, 2006): ”Uden sit netværk er man intet”.

Projektet søger at få målgruppens unge med på den elektroniske vogn i tide og udnytte den udvikling, der er i samfundets kommunikationsform for elektronisk og billedbaseret kommunikation. Den billedbaserede kommunikation er en enestående mulighed for, at personer med begrænsede sproglige færdigheder kan være aktivt deltagende i kontakten med andre mennesker.

 

Tirsdag, 6. marts 2007

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter