×

Advarsel

JUser: :_load: Kan ikke indlæse bruger med ID: 985
Udskriv

Strukturreformen og kommunikationscentrene

{tekstblok_ved_indlejret_video}
Samme vilkår landet over for prisfastsættelse på rehabilitering. Forbedret dokumentation og større sammenlignelighed mellem ydelser. Det var nogle af de ønsker og synspunkter, der blev fremlagt på konferencen ”Med et BUM!” d. 30 marts om rehabiliteringsområdet efter strukturreformen. Konferencen blev afholdt i anledning af offentliggørelsen af professor Peter Bogason rapport ”Strukturreformen og kommunikationscentrene”.

Af Christina Bjerre, viceforstander, Kommunikationscentret

 

Rapporten

D. 30. marts blev der afholdt en konference ”Med et BUM!” på Nationalmuseet. I fokus var vilkårene for kommunikationscentrenes rehabilitering af tale-, høre- og synshandicappede, nu to år efter strukturreformen. Konferencen var henvendt til kommunale politikere, medlemmer af Folketingets uddannelses- og socialudvalg, centrale interesseorganisationer på området, ledende embedsmænd i regioner og kommuner samt ledere for de berørte institutioner.

Finansieringsform og betingelser for myndighedudøvelse

Formålet med konferencen var at synliggøre nogle af de administrative og organisatoriske problemstillinger, som vanskeliggør en optimal rehabilitering.

Køb rapport

Rapporten "Struktrurreformen og kommunikationscentrene"
kan rekvireres for kr. 225,- ved henvendelse til formand for DTHS
(Danske tale-høre-syns-institutioner)

Rapporten kan også downloades på www.dths.dk, under Faglige standarder.

Konferencen blev afholdt i forbindelse med offentliggørelsen af rapporten "Strukturreformen og kommunikationscentrene", skrevet af professor Peter Bogason. Rapporten påpeger betydningen af finansieringsform, hvor en takstfinansiering står over for en objektiv finansiering, og hvor fagligheds og bæredygtigheds betydning for kommunernes myndighedsudøvelse er undersøgt.

Region Hovedstaden hårdest ramt

Peter Bogasons rapport slog ikke overraskende fast, at det er centrene beliggende i Region Hovedstaden, der økonomisk er hårdest ramt, som følge af overgang til fuld takstfinansiering og dertil hørende øgede transaktionsomkostninger. Andre steder i landet opererer kommunikationscentrene med enten en blanding af abonnementsordning og takstfinansiering eller rene abonnementsordninger.

Synspunkter fra konference

På konferencen blev der drøftet flere fremtidige finansieringsmodeller. Fordelene ved en ”blandet” model (abonnementsordning og takstfinansiering) blev fremhævet. Rapporten slog fast, at der generelt i kommunerne ikke er tilstrækkelig dækkende faglighed og bæredygtighed til at behandle visitationsoplæg fra kommunikationscentrene.

På konferencen blev der endvidere efterlyst fælles ydelseskataloger mhp. at skabe større sammenlignelighed og bedre dokumentation, således at det fremover vil blive muligt at indsamle et bedre statistisk materiale, end det er på nuværende tidspunkt. Kommunikationscentrene blev derudover opfordret til at have mere fokus på effektmåling.

 

Fredag, 24. april 2009

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter