×

Advarsel

JUser: :_load: Kan ikke indlæse bruger med ID: 985
Udskriv

God økonomi i kontrakt på talepædagogisk bistand

{tekstblok_ved_indlejret_video}
En fleksibel, rettidig og højt specialiseret pædagogisk indsats kan sagtens være økonomisk fordelagtig. Langt hen ad vejen handler det om, hvilke rammer der lægges for opgaveløsningen. Det er specialbørnehaven i Frederikssund kommune et godt eksempel på. Leder for specialbørnehaven, Hanne Fich, tog initiativ til at indgå en 1-årig kontrakt med Kommunikationscentret om levering af talepædagogisk bistand i børnehaven. Og det sparede kommunen for en pæn sum penge.
Slik danner ramme.

Af Hanna Fritzson, kommunikationsmedarbejder

Frederikssunds specialbørnehave er en daginstitution efter § 32 i Serviceloven. Her kommer børn i alderen 0-7 år med betydelige psykiske og fysisk funktionsnedsættelser. Handicap der gør det nødvendigt med et koordineret og yderst specialiseret pædagogisk tilbud.

Om kontrakten

Frederikssunds børnehave køber følgende talepædagogiske ydelser på kontrakt:

- ene- og gruppeundervisning af børn
- rådgivning til forældre og pædagoger
- vejledning i støttende og alternative kommunikationsformer
- deltagelse i møder med forældre og pædagoger, herunder de årlige behandlingsmøder

 

Vil du vide mere om de muligheder en kontrakt rummer? Kontakt Kommunikationscentret på tlf.  72 32 38 00

Omstændelig bevillingsproces

I 2008 går specialbørnehavens leder, Hanne Fich, med tanker om, hvordan hun kan få optimeret rammerne for en tidlig og mere fleksibel specialpædagogisk indsats over for institutionens børn. Med amternes nedlæggelse i 2006 overtager kommunerne i langt de fleste tilfælde myndighedsansvaret på specialområdet. Specialbørnehaven i Frederikssund overgår ligesom de fleste andre amtslige specialbørnehaver til kommunal drift. De nye bevillingsprocedurer som følger, får især konsekvenser for de børn, der for første gang står til at modtage et specialpædagogisk tilbud i børnehaven.

”For hvert nyoptaget barn skulle vi ansøge kommunen om bevilling til talepædagogisk undersøgelse og undervisning. Vi oplevede ikke, at der var problemer med at få ansøgningerne bevilliget, men børnene kunne ikke få nogen undervisning før vi havde bevillingen i hånden. Børn som først blev optaget den 1. august, kunne være nødt til at vente indtil oktober-november, inden tilsagnet om bevilling kom igennem systemet,” siger Hanne Fich.

Hanne Fich, leder af Frederikssund specialbørnehave.

1-årig kontrakt

Hanne Fich beslutter sig for at tage kontakt til Kommunikationscentret for at høre om mulighederne for at indgå en kontrakt om talepædagogisk undersøgelse og undervisning af børnene samt vejledning og rådgivning til personale og forældre. Idéen bydes velkommen. Også Frederikssunds kommunes PPR stiller sig positiv til forslaget, da man har gode erfaringer med en tilsvarende kontrakt på specialskoleområdet. I januar 2009 ligger kontrakten underskrevet, klar til at blive taget i brug. Den forløber over et år ad gangen.

Faglig handlefrihed

Kontrakten indebærer, at Kommunikationscentrets talepædagog i børnehaven købes til at varetage undersøgelse og undervisning af de børn, hun i forvejen var tilknyttet til. Men hvor børnehaven tidligere har købt ydelserne enkeltvis, øremærket det enkelte barn, omfatter kontrakten alle institutionens børn efter behov. Og det har især givet større faglig handlefrihed i perioder, hvor børnenes individuelle behov svinger.

”Den store fordel ligger i, at talepædagogen fra Kommunikationscentret og jeg kan vurdere, hvordan vi vil prioritere undervisningen for den næste periode. Vi skal ikke slavisk give Peter tre lektioner og Poul halvanden lektion. Vi ser på de 20 børns behov og planlægger ud fra det. Og vi kan gå i gang ved dag et,” siger Hanne Fich.

Økonomi og kvalitet går hånd i hånd

Ifølge Hanne Fich har Frederikssunds kommune sparet mellem 300.000 til 400.000 kr. på at købe specialpædagogiske ydelser på kontrakt. Samtidig er børnehaven fortsat sikret en direkte adgang til ekspertviden, da talepædagogens arbejdsdag foregår i tæt samarbejde med børnehavens personale: fysioterapeut, psykolog samt pædagoger og leder.

”En talepædagog i en kommunal specialgruppe ser måske en sjælden diagnose med mange års mellemrum. Derfor er det en stor fordel for børnehaven og kommunen, at de får talepædagoger fra et ekspertcenter med særlig viden om børn med vidtgående fysiske og psykiske funktionsnedsættelser placeret i selve børnehaven,” siger Anne Merete Ingvardsen, der som ansat på Kommunikationscentret varetager den talepædagogiske bistand i børnehaven.

I børnehaven har hun 18 lektioner ugentligt. Resterende tid er bl.a. afsat til anden undervisning, sparring og vidensudveksling med kollegaerne på Kommunikationscentret. Her har hun også tæt kontakt til kollegaer i andre afdelinger på syns-, høre- og teknologiområdet. Og det er en stor fordel i rådgivning og vejledning af forældre og personale, mener Anne Merete Ingvardsen. Især fordi disse børns meget komplekse handicap kræver, at kompenserende foranstaltninger tænkes tværgående.

 

Fredag, 24. april 2009

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter