Kommunikationscentrets talepædagog Eigil Laulund har igennem 30 år arbejdet med behandling af stammen. I et oplæg på en nordisk konference for stammen og løbsk tale deler han ud af sine mangeårige erfaringer på området. Oplægget er her udgivet som en artikel, målrettet logopæder med stammen som speciale.

I artiklen beskriver Eigil Laulund de modeller og forståelsesrammer, der har ligget til grund for hans arbejde. Faglige refleksioner blandes med personlige iagttagelser. Udgangspunktet er det nære samarbejde med den enkelte – personen der stammer.

”Jeg forstår stammen som et dynamisk fænomen, der kalejdoskopisk ændrer sig efter ydre og indre omstændigheder og opleves forskelligt af alle. Min beskrivelse tager afsæt i en definition af Tom Green og Charles van Ripers forestilling om en konstitutionel disposition. Herefter er det i høj grad mangfoldige faktorer i et tilfældigt og vilkårligt samspil, der former det enkelte menneskes stammemæssige skæbne. Jeg redegør for vigtige faktorer, som jeg ofte støder på, og for min tolkning af sammenhænge, inspireret af Bernard-Thomas Hartman og Rune Stenborg. Endelig skitserer jeg en model, som udgangspunkt for det terapeutiske arbejde med stammen.” – Eigil Lalund

Oplægget blev holdt på den ”1. nordiske konference for stammen og løbsk tale” (21.-23. maj 2008).


Klik her for at læse artiklen ”Stammen – dynamisk set”

 

Tirsdag, 3. juni 2008