Baggrunden for dette initiativ er Mandag Morgens undersøgelse af tale- høreområdet, som resulterede i rapporten ”Overset”, der påviste et behov for udarbejdelse af fælles faglige standarder på landsplan.

 

Projektlederens væsentligste opgaver er:

 

- at bygge katalog over ”best-practice” på basis af input fra relevante parter, herunder fra forankringsstederne, faglige sammenslutninger, foreninger m.v.

- at indsamle viden om evidensbaserede undervisningsmetoder/opgaveløsninger i samarbejde med områdernes fremmeste fagpersoner, herunder at stille forslag til plan for undersøgelse af relevant nationalt og internationalt litteratur.

- at stille forslag til nedsættelse af arbejdsgrupper

- at gøre ICF til referencemodel på området

- at udarbejde oplæg til anbefalinger på arbejdsområder, som savner evidensbasering, samt anbefaling af nye forskningsområder.

- at fremstille oplæg til certificering/autorisering af de institutioner, som tilslutter sig de vedtagne retningslinier, guidelines og best-practice-anbefalinger.

- at etablere samarbejdslinier til universiteterne

- at publicere resultater til ATHS (og til offentligheden i bearbejdet form)

- at udarbejde og sikre opfølgning på handleplan for arbejdet til forelæggelse for styregruppen.

- at stille forslag til fundraising.

- at fremstille oplæg til aktiviteten efter 01.01.2007.

 

Projektperioden løber fra 15. november 2005 til 31. december 2006 og projektlederen refererer til en styregruppe, som består af forstandere inden for området.

 

Tirsdag, 8. november 2005