Effektiviteten af Talking Mats-metoden er blevet målt gennem forskellige undersøgelser.
Her refereres til to:

Talking Mats og udviklingshæmning

I en undersøgelse er 48 mennesker med udviklingshæmning interviewet med Talking Mats.
Studiet omfattede informanter på forskellige niveauer (fra 1 til 4) af funktionel forståelse. Fra at kunne forstå et enkelt nøgleord i en sætning til at forstå fire eller flere nøgleord i en sætning.
Effektiviteten af kommunikationen blev målt ud fra: - forståelse for emnet, - engagement, - den sociale nærhed i interaktionen, - tilfredshed med at udtrykke synspunkter, - tilfredshed med samtalen. Og sluttelig - interviewerens forståelse af informantens synspunkter.

På alle 4 niveauer var kommunikationen mere effektiv blandt deltagere, der brugte Talking Mats, end deltagere, der kommunikerede gennem deres almindelige vigtigste udtryksmåder.
Undersøgelsen viste, at de fleste deltagere oplevede, at Talking Mats hjalp dem til at forstå og give udtryk for deres synspunkter. Og at Talking Mats er en værdifuld metode, der hjælper omgivelserne til at finde ud af hvad mennesker med udviklingshæmning synes om forskellige aspekter i deres liv.

Litteratur: Murphy, J. and Cameron, L.: The effectiveness of Talking Mats® with people with intellectual disability, British Journal of Learning Disabilities Volume 36, Issue 4, s. 232–241, december 2008

Talking Mats og demens

I en undersøgelse om trivsel interviewedes 31 mennesker med forskellig grad af demens. Deltagerne oplevede generelt at kommunikationen blev bedre ved anvendelse af Talking Mats som ramme for interviewet, end ved almindelig kommunikation. Og det gjorde sig gældende for alle grader af demens. Parametrene man så på var informanternes forståelse, engagement, hvordan de formår at holde sig til emnet og gøre deres synspunkter forstået. Der var også færre adfærdsmæssige gentagelser og afledt opmærksomhed.

Litteratur: Murphy, J.; Gray, C. M., Achterberg, T. van; Wyke, S og Cox, S.: The effectiveness of the Talking Mats framework in helping people with dementia to express their views on well-being, Dementia, vol. 9 no. 4, s. 454-472, november 2010