Tilbud til mennesker med senfølger efter COVID-19

17/03-2021 00:00:00
Læs mere {intro_billede_value} Læs mere

På Kommunikationscentret tilbyder vi et tværfagligt rehabiliteringsforløb til personer, der oplever senfølger efter COVID-19. 

Efter COVID-19 kan man opleve senfølger, der ligner følgerne efter hjernerystelse, hjerneskade, lungelidelser og forskellige stemmevanskeligheder. Vores konsulenter har stor erfaring med udredning, undervisning og vejledning, der imødekommer disse udfordringer, og følger desuden udviklingen i forhold til den nye viden om senfølger efter COVID-19.

Derfor kan vi tilbyde et tværfagligt rehabiliteringsforløb til dig, der oplever senfølger efter COVID-19, herunder kognitive vanskeligheder, udtrætning, åndedrætsbesvær og stemmevanskeligheder.

Forløbet består af holdundervisning, hvor der veksles mellem teori, praktiske øvelser og erfaringsudveksling med de øvrige deltagere.
Efterfølgende vil der være individuelt tilrettelagt undervisning med den eller de fagpersoner, der er relevante i forhold til netop dine konkrete udfordringer. I den individuelle del af undervisningen vil der desuden være mulighed for at inddrage dine nærmeste pårørende med det formål at gøre dem fortrolige med de metoder og kompenserende strategier, som du arbejder med, sådan at de kan støtte dig i arbejdet derhjemme.

Formålet med forløbet er at hjælpe dig til at kunne mestre livet med de ændrede vilkår:

  • Du får viden om følgerne efter COVID-19 (psykoedukation).
  • Du bliver bl.a. introduceret til et hensigtsmæssigt åndedræt og stemmehygiejne.
  • Du lærer at udvikle strategier, der kan hjælpe med at kompensere for kognitive vanskeligheder og udtrætning, blandt andet hjælp til struktur og planlægning i dagligdagen og forskellige afspændingsteknikker, som eksempelvis mindfulness.
  • Du får hjælp til, hvordan du kan implementere de kompenserende strategier i din dagligdag.
  • Du får sammen med de øvrige deltagere mulighed for at bearbejde de tanker og følelser, der kan være opstået i forbindelse med et langvarigt sygdomsforløb.

Undervisningen varetages primært af neuropsykolog og audiologopæd, men med inddragelse af øvrige fagpersoner, som fysioterapeut, neurooptometrist, synskonsulent, hørekonsulent og IKT-konsulent, efter behov.

Kontakt os

Er du interesseret i et forløb hos os, kan du frit henvende dig for en udredning, såfremt du har lægefaglig dokumentation for, at du har senfølger efter COVID-19. På baggrund af en udredende samtale, sendes der en ansøgning til din bopælskommune, som skal bevillige det tværfaglige forløb, inden det kan igangsættes.

Du søger om et forløb via vores ansøgningsskema:

https://www.kc-hil.dk/borgere-mega/selvbetjening/ansogningsskema

Såfremt at du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på tlf. 72 32 38 00 i telefontiden
mandag-torsdag kl. 8-14 og fredag kl. 8-13 eller på mail:

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter