Lovgrundlag: Folkeskoleloven § 20, stk. 2.

Målgruppe: Børn med udtalevanskeligheder (dysfonologi) eller sproglige vanskeligheder
(dysfasi).

Formål: At udrede barnets forudsætninger, færdigheder og behov mhp. at redegøre for, hvorledes virkningerne af barnets tale- sprogvanskeligheder eller kommunikative vanskeligheder kan afhjælpes eller begrænses.

Form: Barn og forældre inviteres til en undersøgelse på Kommunikationscentret. Efter undersøgelsen udarbejdes en rapport med konklusion og foranstaltningsforslag. Der afholdes et møde med deltagelse af forældre og relevante fagfolk, hvor undersøgelsen gennemgås.

Indhold: Barnet undersøges ved hjælp af sproglige tests, iagttagelser og samtale med barn og forældre. For børn med dysfonologi lægges der særlig vægt på at undersøge barnets udtale og evt. sætningsdannelse (syntaks). At give foranstaltningsforslag, der kan støtte barnets udvikling af sprog og tale.
Oplysninger fra andre fagpersoner, fx kommunal talepædagog, inddrages efter behov.

Værd at vide: En undersøgelse kan enten indeholde vejledning (se ydelsesmuligheder nedenfor) eller efterfølges af et selvstændigt vejledningsforløb for forældre og/eller personale eller af et undervisningstilbud efter nærmere aftale med visiterende kommune.

Ydelsesnr. 6104 (undersøgelse på KC):
Pris: 6.440,- kr. Omfang: 7 timer, heraf 4 vejl. ATA-timer

Ydelsesnr. 6105 (undersøgelse uden for KC):
Pris: 8.280,- kr. Omfang: 9 timer, heraf 4 vejl. ATA-timer

Ydelsesnr. 6106 (undersøgelse med vejledning): 
Pris: 12.880,- kr. Omfang: 14 timer, heraf 6,5 vejl. ATA-timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter