Lovgrundlag: Folkeskoleloven § 20, stk. 2.

Målgruppe: Børn med udtalevanskeligheder. Børn med sproglige vanskeligheder.

Formål: At barnet med dysfonologi får en alderssvarende og upåfaldende udtale og sætningsdannelse og bliver i stand til at kommunikere og udtrykke sig. At barnet med dysfasi får mulighed for at udvikle sprog og styrke evnen til at kommunikere og udtrykke sig. At forældre samt fagpersoner får viden om, hvorledes de bedst kan støtte barnet.

Form: Eneundervisning. Undervisningen tilrettelægges i samarbejde med visiterende kommune. Der udarbejdes en individuel undervisningsplan, hvor målene for undervisningen drøftes med forældre og evt. fagpersoner. Forældre deltager om muligt i undervisningen med henblik på at følge op på denne hjemme. Kommunal talepædagog/eller andet pædagogisk personale deltager efter aftale. I tilknytning til undervisningen vejledes forældre og personale. Efter behov afholdes et møde, hvor forældre, kommune og fagligt personale deltager. Her drøftes evt. fremtidige tiltag. Der udarbejdes en kort rapport med ideer og forslag til videre foranstaltninger.

Indhold: Undervisningen tilrettelægges på baggrund af en sproglig vurdering og testning, og der udarbejdes en individuel undervisningsplan.

Værd at vide: Der kan visiteres løbende til eneundervisning. Undervisningen kan endvidere foregå i et samarbejde, hvor Kommunikationscentret tilbyder supervision af lokal talepædagog eller andet personale, og at disse fagpersoner udfører undervisningen lokalt.

A ydelsesnr.: 6201  Pris:   8.280,- kr.  Omfang: 9 timer, heraf 5 vejl. ATA-timer
B ydelsesnr.: 6202  Pris: 15.640,- kr.  Omfang: 17 timer, heraf 10 vejl. ATA-timer
C ydelsesnr.: 6203  Pris: 30.360,- kr.  Omfang: 33 timer, heraf 20 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om social service § 41.

Målgruppe: Forældre og andre netværkspersoner med tilknytning til et lille barn (0-3 år) med forsinket kommunikativ udvikling på baggrund af medfødt hjerneskade og/eller forsinket sproglig udvikling.

Formål: At give deltagerne forståelse for og ideer til hvordan I kan stimulere og støtte barnets kontakt og kommunikative udvikling ved at bruge tegn.

Indhold: Undervisningen til den enkelte familie og netværk tilrettelægges efter nærmere aftale og baseres på en samtale med forældrene, om jeres barns kommunikation og sprog.
Gennem undervisningen får I:
• Viden om jeres barns kommunikative og sproglige udvikling og hvordan I kan stimulere jeres barn
• Ideer til at bruge støttetegnene i hverdagen
• Øvelse i at bruge- og aflæse kropssprog og tegn i samspillet med jeres barn
• Ideer til selv at arbejde videre med tegn sammen med jeres barn

Form:
• Korte oplæg
• Gennemgang af tegn og praktiske øvelser. Vi arbejder med mimik, kropssprog, førte tegn til tale og støttetegn. I får idéer til at opnå fælles opmærksomhed og kontaktlege med jeres barn
• Fokus på hvordan kursusindholdet kan anvendes i dagligdagen
• Mulighed for at få sparring på jeres egne erfaringer

Værd at vide: Ydelse B 6223 består af en indledende udredning af barnets kommunikative udvikling, hvor konsulenten ser barnet i hjemmet eller dagforanstaltning, observerer og evt. tester barnet, samt taler med forældrene om barnets udvikling og udtryksmåder. Hvis barnet allerede er udredt ift. kommunikation tilrettelægges undervisningen i Tegn til tale på basis af en samtale med forældrene, det foregår på Kommunikationscentret (Ydelse A 6222). Den efterfølgende undervisning foregår over 3 gange i barnets hjem og sammen med barnet. Som opfølgning på undervisningen kan der tilbydes yderligere vejledning til familie og netværk efter nærmere aftale med den visiterende kommune. Hvis undervisningen foregår udenfor Region Hovedstaden vil der være brug for flere kørselstimer.

A Ydelsesnr.: 6222  Pris: 15.640,- kr.  Omfang: 17 timer, heraf 8,5 vejl. ATA-timer

B Ydelsesnr.: 6223  Pris: 18.860,- kr.  Omfang: 20,5 timer, heraf vejledende 10,5 ATA-timer

 

Lovgivning: Lov om social service § 41.

Målgruppe: Forældre og andre netværkspersoner med tilknytning til et barn med særlig behov for støtte til den sproglige og kommunikative udvikling. Undervisningen kan gives på flere niveauer.

Formål: At give deltagerne forståelse for og ideer til hvordan de kan stimulere og støtte barnets kommunikative udvikling ved at bruge tegn.

Indhold: Undervisningen til den enkelte familie og netværk tilrettelægges efter nærmere aftale og baseres på en samtale med forældrene om jeres barns kommunikation og sprog.
Gennem undervisningen får I:
• Viden om jeres barns kommunikative og sproglige udvikling og hvordan I kan stimulere jeres barn
• Ideer til at bruge støttetegnene i hverdagen
• Øvelse i at bruge- og aflæse kropssprog og tegn i samspillet med jeres barn
• Ideer til selv at arbejde videre med tegn sammen med jeres barn

Form:
• Korte oplæg
• Gennemgang af tegn og praktiske øvelser. Vi arbejder med mimik, kropssprog, førte tegn til tale og støttetegn
• Der arbejdes med et tegn-ordforråd tilpasset jeres barns udvikling og interesser.
• Der er fokus på hvordan kursusindholdet kan anvendes i dagligdagen og mulighed for at få sparring ift. jeres egne erfaringer

Værd at vide: Ydelse B 6225 består af en indledende udredning af barnets kommunikative udvikling, hvor konsulenten ser barnet i hjemmet eller dagforanstaltning, observerer og evt. tester barnet, samt taler med forældrene om barnets udvikling og udtryksmåder. Hvis barnet allerede er udredt ift. kommunikation tilrettlægges undervisningen i Tegn til tale på basis af en samtale med forældrene, det foregår på Kommunikationscentret (Ydelse A 6224). Den efterfølgende undervisning foregår over 3 gange i barnets hjem og sammen med barnet. Som opfølgning på undervisningen kan der tilbydes yderligere undervisning eller vejledning til familie og netværk efter nærmere aftale med den visiterende kommune. Hvis undervisningen foregår udenfor Region Hovedstaden vil der være brug for flere kørselstimer.

A Ydelsesnr.: 6224  Pris: 15.640,- kr. Omfang: 17 timer, heraf 8,5 vejl. ATA-timer

B Ydelsesnr.: 6225  Pris: 18.860,- kr. Omfang: 20,5 timer, heraf 10,5 vejl. ATA timer

Lovgivning: Lov om social service § 41.

Målgruppe: Forældre og andre netværkspersoner, der anvender tegn til tale sammen et barn med særlig behov for støtte til den sproglige og kommunikative udvikling.

Formål: At støtte forældre og netværk i den fortsatte anvendelse af tegn til tale i den daglige kommunikation med barnet for at stimulere og støtte barnets kommunikative udvikling.

Indhold: Undervisningen til den enkelte familie og netværk tilrettelægges efter nærmere aftale og baseres på en samtale med forældrene om deres hidtidige erfaringer med anvendelsen af tegn og deres behov for at lære flere tegn og få ideer til at bruge dem sammen med barnet.
Gennem undervisningen får I:
• Opsamling ift. jeres erfaringer i brug af tegn, hvad går godt, hvad er udfordrende?
• Flere ideer til at bruge tegnene i hverdagen
• I lærer flere tegn
• Ideer til selv at arbejde videre med tegn til jeres barn

Form:
• Korte oplæg
• Gennemgang af tegn og praktiske øvelser. Vi arbejder med mimik, kropssprog, førte tegn til tale og støttetegn
• Der arbejdes med at udvide tegn-ordforråd tilpasset jeres barns udvikling og interesser
• Der er fokus på hvordan kursusindholdet kan anvendes i dagligdagen, og der er mulighed for at få sparring ift. jeres egne erfaringer

Værd at vide: Undervisningen foregår i barnets hjem og sammen med barnet. Som opfølgning på undervisningen kan der tilbydes yderligere undervisning eller vejledning til familie og netværk efter nærmere aftale med den visiterende kommune.
Hvis undervisningen foregår udenfor Region Hovedstaden vil der være brug for flere kørselstimer.

Ydelsesnr.: 6221  Pris: 10.120,- kr. Omfang: 11 timer, heraf 5 vejl. ATA-timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter