Sprog- og udtalevanskeligheder

Kommunikationscentret har ydelser til børn med sproglige vanskeligheder (dysfasi) og udtale vanskeligheder (dysfonologi) samt børn med læbe-ganespalte.

Eneundervisning, sprog og tale

Lovgrundlag: Folkeskoleloven § 20, stk. 2.

Målgruppe: Børn med udtalevanskeligheder. Børn med sproglige vanskeligheder.

Formål: At barnet med dysfonologi får en alderssvarende og upåfaldende udtale og sætningsdannelse og bliver i stand til at kommunikere og udtrykke sig. At barnet med dysfasi får mulighed for at udvikle sprog og styrke evnen til at kommunikere og udtrykke sig. At forældre samt fagpersoner får viden om, hvorledes de bedst kan støtte barnet.

Form: Eneundervisning. Undervisningen tilrettelægges i samarbejde med visiterende kommune. Der udarbejdes en individuel undervisningsplan, hvor målene for undervisningen drøftes med forældre og evt. fagpersoner. Forældre deltager om muligt i undervisningen med henblik på at følge op på denne hjemme. Kommunal talepædagog/eller andet pædagogisk personale deltager efter aftale. I tilknytning til undervisningen vejledes forældre og personale. Efter behov afholdes et møde, hvor forældre, kommune og fagligt personale deltager. Her drøftes evt. fremtidige tiltag. Der udarbejdes en kort rapport med ideer og forslag til videre foranstaltninger.

Indhold: Undervisningen tilrettelægges på baggrund af en sproglig vurdering og testning, og der udarbejdes en individuel undervisningsplan.

Værd at vide: Der kan visiteres løbende til eneundervisning. Undervisningen kan endvidere foregå i et samarbejde, hvor Kommunikationscentret tilbyder supervision af lokal talepædagog eller andet personale, og at disse fagpersoner udfører undervisningen lokalt.

A ydelsesnr.: 6201  Pris:   8.280,- kr.  Omfang: 9 timer, heraf 5 vejl. ATA-timer
B ydelsesnr.: 6202  Pris: 15.640,- kr.  Omfang: 17 timer, heraf 10 vejl. ATA-timer
C ydelsesnr.: 6203  Pris: 30.360,- kr.  Omfang: 33 timer, heraf 20 vejl. ATA-timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter