Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne, lov om social service § 102 eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32.

Målgruppe: Borgere med sproglige vanskeligheder der har behov for en grundig undersøgelse af vanskelighedernes art og omfang. Vanskelighederne kan fx skyldes specifikke sproglige vanskeligheder (SLI/dysfasi), autisme eller andre former for nedsat evne til at danne, omsætte og anvende sprog.

Formål: At undersøge kommunikative og sproglige funktioner mhp. at beskrive vanskelighedernes art og omfang.

Form: Testning/observation og samtale. Undersøgelsen starter med en samtale om formålet med undersøgelsen og hvem, der har ønsket den. Der er brug for oplysninger om evt. tidligere specialundervisning i forhold til sprogvanskelighederne. Dernæst gennemføres en række opgaver for at belyse de forskellige sproglige færdigheder. Undersøgelsen kan vare op til tre timer, og det kan derfor forekomme, at undersøgelsen lægges over flere gange. Til sidst gennemgås undersøgelsens resultater med borgeren.

Indhold: En sproglig undersøgelse foregår hos en talepædagog/logopæd, der har særlig faglig viden om sprogfunktioner. Talepædagogen undersøger de forskellige sproglige modaliteter, såsom:
• Taleopfattelse (sprogforståelse)
• Taleproduktion (aktivt sprogbrug og tale)
Der anvendes bl.a. følgende tests for at belyse vanskelighedernes karakter og omfang (der vil i nogle sammenhænge blive anvendt testmateriale, der ikke er standardiseret til voksne, men som alligevel belyser evt. vanskeligheder):
• Expressive og impressive one-word
• Auditiv spændvidde
• OK testen
• Peabodytesten
• TROG-2
• Materiale om syntaks
• Beskrivelse af sammenhængende tale og kommunikation ud fra observationer
• Og evt. andre relevante test og screeningsmateriale

Værd at vide: Hvis det er relevant kan nærmeste pårørende inviteres til at deltage i den indledende samtale samt ved tilbagemeldingen, da de ofte kan bidrage med væsentlige oplysninger omkring borgerens sproglige vanskeligheder.

Ydelsesnr.: 0313 Pris: 5.520,- kr. Omfang: 6 timer, heraf 2 vejl. ATA-timer
Ydelsesnr.: 0314 Pris: 9.200,- kr. Omfang: 10 timer, heraf 4 vejl. ATA-timer

Lovgrundlag: Specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Voksne med udtalevanskeligheder (dysfonologi) eller sproglige vanskeligheder (SLI/dysfasi).

Formål: At afdække borgerens forudsætninger, færdigheder og behov mhp. at redegøre for, hvorledes virkningerne af borgerens tale- sprogvanskeligheder eller kommunikative vanskeligheder kan afhjælpes eller begrænses.

Form: Borgerens inviteres til udredning på Kommunikationscentret. Efter udredningen udarbejdes en rapport med beskrivelse af borgers behov og foranstaltningsforslag.

Indhold: Borgeren undersøges ved hjælp af sproglige tests, iagttagelser og samtale.

Værd at vide: Udredningen kan efterfølges af et vejledningsforløb eller af et undervisningstilbud efter nærmere aftale med visiterende kommune.

Ydelsesnr.: 0112 Pris: 3.220,- kr. Omfang: 3,5 timer, heraf 1,5 vejl. ATA-timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter