Udredning af sprog- og udtalevanskeligheder

Lovgrundlag: Specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Voksne med udtalevanskeligheder (dysfonologi) eller sproglige vanskeligheder (SLI/dysfasi).

Formål: At afdække borgerens forudsætninger, færdigheder og behov mhp. at redegøre for, hvorledes virkningerne af borgerens tale- sprogvanskeligheder eller kommunikative vanskeligheder kan afhjælpes eller begrænses.

Form: Borgerens inviteres til udredning på Kommunikationscentret. Efter udredningen udarbejdes en rapport med beskrivelse af borgers behov og foranstaltningsforslag.

Indhold: Borgeren undersøges ved hjælp af sproglige tests, iagttagelser og samtale.

Værd at vide: Udredningen kan efterfølges af et vejledningsforløb eller af et undervisningstilbud efter nærmere aftale med visiterende kommune.

Ydelsesnr.: 0112 Pris: 3.220,- kr. Omfang: 3,5 timer, heraf 1,5 vejl. ATA-timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter