Lovgrundlag: Specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Borgere med udtalevanskeligheder (dysfonologi). Borgere med sproglige vanskeligheder (dysfasi).

Formål: At borgeren med dysfonologi får en alderssvarende og upåfaldende udtale og sætningsdannelse og bliver i stand til at kommunikere og udtrykke sig. At borgeren med dysfasi får mulighed for at udvikle sprog og styrke evnen til at kommunikere og udtrykke sig. At pårørende samt fagpersoner får viden om, hvorledes de bedst kan støtte borgeren.

Form: Eneundervisning. Undervisningen tilrettelægges i samarbejde med visiterende kommune med udgangspunkt i en individuel undervisningsplan, der er udarbejdet i samarbejde med borgeren. Pårørende deltager om muligt i undervisningen med henblik på at følge op på denne hjemme. Der udarbejdes efter undervisningen en evaluering med ideer og forslag til videre foranstaltninger, fx fortsat selvtræning derhjemme.

Indhold: Undervisningen tilrettelægges på baggrund af en sproglig vurdering og testning og konkrete mål og delmål, der er udarbejdet i samarbejde med borgeren.


A Ydelsesnr.: 0211 Pris:   7.820,- kr. Omfang: 8,5 timer, heraf 5 vejl. ATA-timer
B Ydelsesnr.: 0212 Pris: 14.720,- kr. Omfang: 16 timer, heraf 10 vejl. ATA-timer
C Ydelsesnr.: 0213 Pris: 28.520,- kr. Omfang: 31 timer, heraf 20 vejl. ATA-timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter