Ventetider

Kommunikationscentret har af og til ventetider på nogle af ydelserne.

Vær opmærksom på følgende:
  • Ventetiderne er beregnet fra det tidspunkt, vi har modtaget relevante dokumenter til behandling af din sag. Fx dokumentation fra din læge eller en bevilling fra din kommune.
  • Ventetider på ydelser, der kræver bevilling fra din kommune, er angivet fra det øjeblik, Kommunikationscentret har modtaget bevilling fra kommunen.
 
 

Se ventetider på dit område...

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne

Målgruppe: Voksne borgere som modtager relevante tilbud med samme formål efter anden lovgivning eller genhenvendelser.

Formål: Der foretages en vurdering ud fra relevante sagsakter; fx oplysninger fra egen læge eller kommune for at afklare, hvorvidt borgeren falder inden for målgruppen i henhold til lov om specialundervisning for voksne og dermed skal tilbydes en almindelig udredende samtale.

Indhold: På baggrund af de indhentede sagsakter kontaktes borgeren telefonisk mhp. at få uddybet henvendelsen. Der tages kontakt til kommunen.
Nedennævnte ydelse A anvendes i tilfælde, hvor sagen klares ved en ren administrativ indsats.
Nedennævnte ydelse B anvendes i tilfælde, hvor der i forbindelse med vurdering af sagen, afholdes en samtale med borger og evt. pårørende.

Der faktureres særskilt for lægelig dokumentation.

A Ydelsesnr.: 5107 Pris: 1.808,- kr. Omfang: 2 timer
B Ydelsesnr.: 5108 Pris: 2.712,- kr. Omfang: 3 timer

Lovgrundlag: Lov om specialundervisning for voksne

Målgruppe: Unge og voksne borgere med stammen.

Formål: At udrede borgerens stammen og hvilke kommunikative og sociale følger stammen har i forbindelse med familieliv, arbejde/uddannelse og fritid.

Indhold og metode: Udredningen foregår ved en samtale med borgeren om stammen og dens betydning i hverdagen. Samtalen optages på bånd eller video. Der udarbejdes en rapport.
Såfremt det vurderes, at borger har behov for undervisning i henhold til lov om specialundervisning for voksne udarbejdes mål for undervisningen, med angivelse af metode og forventet effekt i forhold til borgerens funktionelle færdigheder i dagliglivet.
Udredningen vil ligeledes beskrive eventuelle behov for enten testning eller afprøvning af IKT-hjælpemiddel.

Værd at vide: Udredningen foregår på Kommunikationscentret.

Der faktureres særskilt for lægelig dokumentation.

 

Ydelsesnr. 5105: Udredning af stammen  Pris: 4.972,- kr.  Omfang: 5,5 timer, heraf 3 vejl. ATA-timer

Ydelsesnr. 5106: Tværfaglig afdækning Pris: 10.848,- kr.  Omfang: 12 timer, heraf 6 vejl. ATA-timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter