Stammen

Kommunikationscentret har tilbud til borgere, der stammer. Vælg ydelse nedenfor.

Udredning af stammen

Lovgrundlag: Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Unge og voksne borgere med stammen.

Formål: At udrede borgerens stammen og hvilke kommunikative og sociale følger stammen har i forbindelse med familieliv, arbejde/uddannelse og fritid.

Indhold og metode: Udredningen foregår ved en samtale med borgeren om stammen og dens betydning i hverdagen. Samtalen optages på bånd eller video. Der udarbejdes en rapport.
Såfremt det vurderes, at borger har behov for undervisning i henhold til lov om specialundervisning for voksne udarbejdes mål for undervisningen, med angivelse af metode og forventet effekt i forhold til borgerens funktionelle færdigheder i dagliglivet.
Udredningen vil ligeledes beskrive eventuelle behov for enten testning eller afprøvning af IKT-hjælpemiddel.

Værd at vide: Udredningen foregår på Kommunikationscentret.

Der faktureres særskilt for lægelig dokumentation og tolkebistand.

 

Ydelsesnr. 5105: Udredning af stammen Pris:  5.060,- kr.  Omfang: 5,5 timer, heraf 3 vejl. ATA-timer

Ydelsesnr. 5106: Tværfaglig afdækning  Pris: 11.040,- kr.  Omfang: 12 timer, heraf 6 vejl. ATA-timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter