Lovgrundlag: Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Unge og voksne borgere med stammen.

Formål: At borgeren får hjælp til at afdække stammen og hvilken betydning den har i hverdagen. At borgeren får hjælp til at reducere emotionelle reaktioner samt til at modificere stammen i forhold til borgerens egne ønsker og mål.

Indhold og metode: Undervisningen foregår ved samtale om stammen, stammens indvirkning på borgerens hverdag og hvilke emotionelle reaktioner, der optræder. Der bruges forskellige stammemodificerende metoder. Der anvendes audiovisuelle hjælpemidler i undervisningen.

Værd at vide: Der kan visiteres løbende til eneundervisning af unge og voksne, der stammer. Ydelsen kan gennemføres som et kortere eller længerevarende forløb. Individuel undervisning kan suppleres med holdundervisning.

A ydelsesnr.: 5201  Pris: 14.720,- kr.  Omfang: 16 timer, heraf 10 vejl. ATA-timer
B ydelsesnr.: 5202  Pris: 28.520,- kr.  Omfang: 31 timer, heraf 20 vejl. ATA-timer
C ydelsesnr.: 5204  Pris:   7.820,- kr.  Omfang: 8,5 timer, heraf 5 vejl. ATA-timer

Lovgrundlag: Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Unge og voksne borgere med stammen

Formål: At give deltagerne mulighed for at udveksle erfaringer, bearbejde deltagernes reaktioner på stammen samt arbejde med hver enkelt deltagers egne mål i en social kontekst.

Form: Hold med 3-4 deltagere. Opstart ved min. 3 deltagere.

Indhold og metode: Undervisningen på holdet foregår som samtale om fx hvilken betydning stammen har i deltagernes hverdag, reaktioner på stammen o. lign. Underviseren supplerer med viden om stammen efter behov, og støtter deltagernes bearbejdning af oplevelser gennem spørgsmål og refleksioner.

Værd at vide: Inden afslutningen evalueres forløbet og evt. andre foranstaltninger drøftes. Der er løbende optag til stammegruppe for voksne.
Holdundervisning kan være et supplement til eneundervisning, da det giver deltagerne mulighed for at bearbejde stammen, reaktioner og adfærd i en social sammenhæng samt fremme spontan flydende tale.

Ydelsesnr.: 5203 Pris: 9.507,- kr. Omfang: 31 timer, heraf 18 vejl. ATA-timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter