Lovgivning: Lov om social service § 11, stk. 7.

Målgruppe: Børn og unge i alderen 6-18 år, der har kognitive og/eller emotionelle vanskeligheder fx som følge af erhvervet hjerneskade, lettere hovedtraumer som Post commotionelt syndrom eller ADHD.

Baggrund: Kognitive vanskeligheder, som problemer med at huske eller koncentrere sig, med at danne overblik og planlægge samt evnen til at justere sin adfærd, så den er ”passende” i situationen, ses bl.a. hos børn og unge med erhvervede hjerneskader, med lettere hovedtraumer og ADHD.

Formål og indhold:
• At øge barnet/den unges forståelse for egne kognitive vanskeligheder og behov
• At barnet/ den unge implementerer relevante kompenserende strategier i dagligdagen, hvorved selvstændighed samt oplevelse af mestring og handlemuligheder øges
• At barnet/den unge støttes følelsesmæssigt til at forholde sig til den ændrede livssituation, hvorved selvværd øges og identitetsfølelsen styrkes
• At støtte barnet/den unge i forhold til følelsesmæssige reaktioner i form af fx. lavt selvværd, eller emotionelle problemer som angst og/eller depressive symptomer, som hyppigt optræder hos børn indenfor denne målgruppe
• At støtte barnet/den unges sociale relationer, hvor samvær med jævnaldrende ofte vanskeliggøres af kognitive, sociale, emotionelle og adfærdsmæssige problemstillinger

Form: Individuelle samtaleforløb. Hvor det skønnes relevant kan andre familiemedlemmer (fx forældre) inviteres til at deltage i enkelte samtaler.
I nogle tilfælde vil det være relevant at forældre tilbydes deltagelse i forældresamtaleforløb med neuropsykolog sideløbende med barnet/den unges forløb.


A ydelsesnr.: 1343 Pris:   7.360,- kr. Omfang: 8 timer, heraf 5 vejl. ATA-timer
B ydelsesnr.: 1344 Pris: 13.800,- kr. Omfang: 15 timer, heraf 10 vejl. ATA-timer
C ydelsesnr.: 1345 Pris: 26.680,- kr. Omfang: 29 timer, heraf 20 vejl. ATA-timer

 

Lovgivning: Lov om social service § 11, stk. 7.

Målgruppe: Forældre eller lignende til børn og unge med kognitive vanskeligheder i alderen 3-18 år. Vanskelighederne kan fx være en følge af erhvervet hjerneskade, lettere hovedtraumer som postcommotionelt syndrom eller ADHD.

Baggrund: Kognitive vanskeligheder, som problemer med at huske eller koncentrere sig, med at danne overblik og planlægge samt evnen til at justere sin adfærd, så den er ”passende” i situationen, ses bl.a. hos børn og unge med erhvervede hjerneskader, med lettere hovedtraumer og ADHD.

Formål og indhold:
• At øge forældrenes forståelse for barnet/den unges kognitive vanskeligheder og behov
• At drøfte hvordan forældrene i hverdagen bedst støtter barnet/den unge såvel følelsesmæssigt som gennem relevante kompenserede pædagogiske tiltag
• At forældrene støtter følelsesmæssigt i forhold til den ændrede livssituation
• At forældrene støttes i forhold til de ændrede roller i familien, samt til bedst muligt at varetage de følelsesmæssige og praktiske behov hos såvel det ramte barn som eventuelle søskende
• At forældrene støttes i deres parforhold og indbyrdes relation i den ændrede familiesituation
• Vejledende og støttende samtale med neuropsykolog for børn og unge med kognitive vanskeligheder

Form: Samtaleforløb med begge eller den ene forælder. Som udgangspunkt afholdes samtalerne på Kommunikationscentret i Hillerød. I enkelte tilfælde, hvor vejledningen i konkrete tiltag i hjemmet spiller en hovedrolle i forløbet, kan det være relevant at en del af samtalerne foregår i hjemmet.


A ydelsesnr.: 1340 Pris:   7.360,- kr. Omfang: 8 timer, heraf 5 vejl. ATA-timer
B ydelsesnr.: 1341 Pris: 13.800,- kr. Omfang: 15 timer, heraf 10 vejl. ATA-timer
C ydelsesnr.: 1342 Pris: 26.680,- kr. Omfang: 29 timer, heraf 20 vejl. ATA-timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter