Kognitive vanskeligheder

Kommunikationscentret tilbyder neuropsykologiske ydelser ift. kognitive vanskeligheder (fx vanskeligheder med koncentration, hukommelse og planlægning), sociale, adfærdsmæssige eller følelsesmæssige vanskeligheder.

Ydelserne retter sig mod børn og unge med ADHD/ADD, børn og unge med kognitive vanskeligheder som følge af hjerneskade mv. - samt deres familier.

Vejledende og støttende samtale med neuropsykolog for børn og unge med kognitive vanskeligheder

Lovgivning: Lov om social service § 11, stk. 7

Målgruppe: Børn og unge i alderen 6-18 år, der har kognitive og/eller emotionelle vanskeligheder fx som følge af erhvervet hjerneskade, lettere hovedtraumer som Post commotionelt syndrom eller ADHD.

Baggrund: Kognitive vanskeligheder, som problemer med at huske eller koncentrere sig, med at danne overblik og planlægge samt evnen til at justere sin adfærd, så den er ”passende” i situationen, ses bl.a. hos børn og unge med erhvervede hjerneskader, med lettere hovedtraumer og ADHD.

Formål og indhold:
• At øge barnet/den unges forståelse for egne kognitive vanskeligheder og behov
• At barnet/ den unge implementerer relevante kompenserende strategier i dagligdagen, hvorved selvstændighed samt oplevelse af mestring og handlemuligheder øges
• At barnet/den unge støttes følelsesmæssigt til at forholde sig til den ændrede livssituation, hvorved selvværd øges og identitetsfølelsen styrkes
• At støtte barnet/den unge i forhold til følelsesmæssige reaktioner i form af fx. lavt selvværd, eller emotionelle problemer som angst og/eller depressive symptomer, som hyppigt optræder hos børn indenfor denne målgruppe
• At støtte barnet/den unges sociale relationer, hvor samvær med jævnaldrende ofte vanskeliggøres af kognitive, sociale, emotionelle og adfærdsmæssige problemstillinger

Form: Individuelle samtaleforløb. Hvor det skønnes relevant kan andre familiemedlemmer (fx forældre) inviteres til at deltage i enkelte samtaler.
I nogle tilfælde vil det være relevant at forældre tilbydes deltagelse i forældresamtaleforløb med neuropsykolog sideløbende med barnet/den unges forløb.


A ydelsesnr.: 1343 Pris: 7.232,- kr. Omfang: 8 timer, heraf 5 vejl. ATA-timer
B ydelsesnr.: 1344 Pris: 13.560,- kr. Omfang: 15 timer, heraf 10 vejl. ATA-timer
C ydelsesnr.: 1345 Pris: 26.216,- kr. Omfang: 29 timer, heraf 20 vejl. ATA-timer

 

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter