Lovgivning: Lov om social service §§ 112 samt. bekendtgørelse nr. 1432 af 23.12.2012 § 15.

Målgruppe: Specialoptik til børn med medicinsk-optisk defineret varige øjenlidelser samt svagsynsoptik, hvilket fremgår af Velfærdsministeriets bekendtgørelse om hjælpemidler, bilag 2. Det drejer sig om øjenlidelser, der kræver særlig optik, som kun en specialuddannet optiker kan tilpasse.

Indhold og formål: Kommunikationscentret har indgået en leverandøraftale med forskellige eksterne specialoptikere mhp. at sikre, at barnet får udmålt og udleveret den korrekte og brugbare optik. Kommunikationscentret har ansvaret for at udfærdige en faglig vurdering af den eksterne specialoptikers ansøgning i forhold til diagnose og synsnedsættelse samt sikre, at barnet får den bedste og billigste optik.
Kommunikationscentrets optiker sikrer, at pris- og samarbejdsaftalen med de eksterne specialoptikere bliver overholdt.
Det er kommunen, der har bevillingskompetencen og afregner med den eksterne specialoptiker i forhold til den ansøgte optik.

Ydelsesnr.: 3107 Pris: 690,- kr. Omfang: 0,75 timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter