Synsnedsættelse

Kommunikationscentret har tilbud til blinde og svagsynede børn og unge mellem 0 og 18 år.

Barnet/den unge skal være registreret i det landsdækkende Synsregister for børn med større synsnedsættelse og varige øjensygdomme. Synsnedsættelsen skal være lig med eller større end 6/18.

Synsrådgivning og vejledning

Lovgivning: Lov om social service § 11, stk. 7 og folkeskoleloven §§ 3, stk. 2 og 20, stk. 1 og 2.

Målgruppe: Svagsynede børn og unge i alderen 0 og 18 år, der er registreret i Synsregistret. Målgruppen omfatter blinde og svagsynede småbørn, enkeltintegrerede skolebørn samt elever på specialskoler.

Formål: At vejlede barnet/ den unge, forældre, lærere og pædagogisk personale samt kommunerne om barnets synsnedsættelse og relevante tiltag. Formålet er at sikre at barnets udvikling med et synsnedsættelse er så optimal som mulig.

Indhold:
• Information om barnets/den unges øjensygdom, konsekvenser af synsnedsættelsen og vejledning ift. pædagogiske hensyn i hjem, institution eller skole
• Vejlede om stimulering af det lille barns almene udvikling og brug af synet, færden, ADL, indretning af omgivelserne herunder lysforhold
• Rådgive ift. fritid og uddannelsesønsker
• Følge op ift. optik, øjenundersøgelse og evt. hjælpemidler til hjem og skole
• Formidle og evt. iværksætte fagkurser for lærere til blinde og svagtseende elever
• Vejlede ift. læsemedie (evt. punktskrift), undervisningsmidler og hjælpemidler
• For elever i Folkeskolens afgangsklasser: udarbejde dispensationer i samarbejde med eleven og skolen
• Deltage i relevante møder i fx daginstitution eller skole
• Drøfte behov for og evt. tilmelde barn og familie til kurser på Synscenter Refsnæs, ansøgning om hjælpemidler eller supplerende ydelser som mobility, førpunkt el. lign
Vejledningen tilrettelægges med udgangspunkt i det enkelte barns behov. Besøgene foregår i hjemmet, daginstitution eller skole efter aftale med forældrene. Der skrives årlig journal til forældre, kommune, øjenlæge mm.

Værd at vide: Synsrådgivningen er opdelt i pakker med forskelligt timetal. Forældrene søger i samarbejde med synskonsulenten den pakke, der forventes at passe til behovet for vejledning det kommende år.
Nogle år er der et mindre behov for synsrådgivning fordi barnet klarer sig godt, andre år er der måske flere ændringer, så som start i børnehave eller skole, hvor behovet for rådgivning er større. Pakke 4 og 5 er tiltænkt blinde og stærkt svagtseende børn, specielt i perioder, hvor der er særligt vejledningsbehov.
Pakkerne kan suppleres med andre tiltag som fx mobility.

Bemærk: Såfremt kommunen ønsker at dele udgiften til denne ydelse kan den opdeles i 2 ydelser, hvor 2/3 af ydelsen (A)betales efter folkeskoleloven og omfatter vejledningen til daginstitution eller skolen og 1/3 af ydelsen, (B) betales efter Lov om social service og er rådgivning til barnet, hjemmet og kommunen.

Omfang Pakke 1: 6 timer, heraf 2 vejl. ATA-timer
Ydelsesnr.: 3335 Pris 5.424,- kr.
Ydelsesnr.: 3335A Pris 3.616,- kr.
Ydelsesnr.: 3335B Pris 1.808,- kr.

Omfang Pakke 2: 15 timer heraf 4,5 vejl. ATA-timer
Ydelsesnr.: 3336 Pris 13.560,- kr.
Ydelsesnr.: 3336A Pris 9.040,- kr.
Ydelsesnr.: 3336B Pris 4.520,- kr.

Omfang Pakke 3: 20 timer, heraf 7 vejl. ATA-timer
Ydelsesnr.: 3337 Pris 18.080,- kr.
Ydelsesnr.: 3337A Pris 12.053,- kr.
Ydelsesnr.: 3337B Pris 6.027,- kr.

Omfang Pakke 4: 25 timer, heraf 12 vejl. ATA-timer
Ydelsesnr.: 3338 Pris 22.600,- kr.
Ydelsesnr.: 3338A Pris 15.067,- kr.
Ydelsesnr.: 3338B Pris 7.533,- kr.

Omfang Pakke 5: 40 timer, heraf 20 vejl. ATA-timer
Ydelsesnr.: 3339 Pris 36.160,- kr.
Ydelsesnr.: 3339A Pris 24.107,- kr.
Ydelsesnr.: 3339B Pris 12.053,- kr.

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter