Synsnedsættelse

Kommunikationscentret har tilbud til blinde og svagsynede børn og unge mellem 0 og 18 år.

Barnet/den unge skal være registreret i det landsdækkende Synsregister for børn med større synsnedsættelse og varige øjensygdomme. Synsnedsættelsen skal være lig med eller større end 6/18.

Unge -pakke – synsfaglig vurdering til unge med psykisk-fysisk funktionsnedsættelse 15-21 år

Lovgivning: Lov om social service § 11 stk. 7 eller lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Blinde og svagsynede unge i specialtilbud (15-21 år) med psykisk og/eller fysisk funktionsnedsættelse, deres forældre, skole, institution og andre, som er i kontakt med den unge.

Formål: At sikre at den unge og de nære omgivelser har kendskab til den unges synsfunktion og hvordan den unge støttes i sin dagligdag

Indhold:
• Information om elevens øjensygdom, det anbefales at den unge er tilset af øjenlæge
• Følge op ift. den unges optik og evt. hjælpemidler. Vejlede i brugen af disse
• Rådgivning om pædagogiske og praktiske forhold vedr. synsnedsættelsen ift. at færdes, indrette det fysiske miljø, ADL, relevante aktiviteter ift. det nedsatte syn m.m.
• Rådgivning om indretning af de fysiske omgivelser, samt behov for og placering af lys
• Rådgivning og vejledning til forældre og nære omgivelser om den unges synsfunktion ift. den øvrige udvikling
• Ydelsen består af 1 afdækkende besøg og 1 efterfølgende møde hvor anbefalingerne drøftes. Den unge deltager også i mødet, hvis det er muligt

Værd at vide: Denne pakke er et tilbud til unge ifm. flytter fra hjem til botilbud eller overgår fra skole til et uddannelsestilbud. Kan bl.a. være relevant, hvis den unge i en forudgående periode ikke har haft tilknyttet en synskonsulent.

Ydelsesnr.: 3320 Pris: 7.360,- kr. Omfang: 8 timer heraf 3 vejledende ATA- timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter