Lovgivning: Lov om social service § 11, stk. 7 (0-6 år), folkeskoleloven §§ 3, stk. 2 og 20, stk. 1 og 2 (6-18 år).

Målgruppe: Blinde og svagsynede børn i alderen 0-18 år. Udredningen er målrettet børn, der er eller forventes optaget i Synsregistret.

Formål: Med udgangspunkt i de øjenlægelige oplysninger undersøges barnets funktionelle syn. Familiens, institutionens eller skolens behov for vejledning vedr. barnets syn og udvikling afdækkes. Der ses også på barnets eventuelle behov for hjælpemidler.

Form: Udredningen kan foregå i hjemmet, institutionen eller på skolen.

Indhold: Barnet undersøges ved hjælp af tests, vurdering af det funktionelle syn, observationer og samtale med forældre, lærere, pædagoger og andet personale, der har med barnet at gøre. Evt. indhentes oplysninger fra læger eller andre relevante fagpersoner.

Der faktureres særskilt for lægelig dokumentation og tolkebistand.

Ydelsesnr.: 3108  Pris: 7.360,- kr. Omfang: 8 timer, heraf 3,25 vejl. ATA-timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter