Synsnedsættelse

Kommunikationscentret har tilbud til blinde og svagsynede børn og unge mellem 0 og 18 år.

Barnet/den unge skal være registreret i det landsdækkende Synsregister for børn med større synsnedsættelse og varige øjensygdomme. Synsnedsættelsen skal være lig med eller større end 6/18.

Undervisning i ADL, almindelig daglig levevis

Lovgivning: Folkeskoleloven §§ 3, stk. 2 og 20, stk. 1 og 2.

Målgruppe: Stærkt svagsynede og blinde børn og unge, der har behov for at blive mere selvstændige ift. almindelig daglig levevis.

Form: Ene- eller gruppeundervisning.

Formål: At den unge kan klare almindelige daglige færdigheder så selvstændigt som muligt.

Indhold:
• Gennem samtaler og praktiske aktiviteter afdækkes behovet
• ADL kan omfatte undervisning i teknikker og evt. hjælpemidler i forhold til fx madlavning, spisning, indkøb og økonomi, påklædning m.m.
• Der tilrettelægges aktiviteter og træning ift. de opstillede mål for undervisningen

Værd at vide: undervisningen kan foregå i den unges egne omgivelser

Omfang: Individuelt afhængig af opgavens karakter og den blinde og svagsynedes
ressourcer. Omfanget aftales konkret med visiterende kommune.

Ydelsesnr.: 3207 Pris: I henhold til tilbud. Timepris 920,- kr.

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter