Synsnedsættelse

Kommunikationscentret har tilbud til blinde og svagsynede børn og unge mellem 0 og 18 år.

Barnet/den unge skal være registreret i det landsdækkende Synsregister for børn med større synsnedsættelse og varige øjensygdomme. Synsnedsættelsen skal være lig med eller større end 6/18.

Undervisning i mobility

Lovgivning: Folkeskoleloven §§ 3, stk. 2 og 20, stk. 1 og 2.

Målgruppe: Stærkt svagsynede og blinde som har vanskeligt ved at færdes alene samt pårørende/personalegrupper.

Form: Eneundervisning.

Formål: At barnet kan færdes så uafhængigt som muligt.

Indhold:
• At udnytte øvrige sanser i forhold til opfattelse af retning, genkendelse af omgivelser samt planlægning af rute
• Indlæring af den lange hvide stoks teknikker samt indlæring af nye strategier i forhold til at orientere sig såvel indendørs som udendørs
• Ledsageteknik – den blindes redskab til at blive mobil ved hjælp af ledsager på en sikker og komfortabel måde
• Afprøvning af relevante hjælpemidler som fx forskellige stokketyper, optiske eller elektroniske hjælpemidler, taktile kort eller notatapparater for indlæsning af ruter

Omfang: Individuelt afhængig af opgavens karakter og den blinde og svagsynedes
ressourcer. Omfanget aftales konkret med visiterende kommune.

Ydelsesnr.: 3205 Pris: I henhold til tilbud. Timepris 920,- kr.

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter