Synsnedsættelse

Kommunikationscentret har tilbud til blinde og svagsynede børn og unge mellem 0 og 18 år.

Barnet/den unge skal være registreret i det landsdækkende Synsregister for børn med større synsnedsættelse og varige øjensygdomme. Synsnedsættelsen skal være lig med eller større end 6/18.

Undervisning ved hemianopsi eller kvadrant anopsi

Lovgivning: Folkeskoleloven.

Målgruppe: Børn og unge (7-18 år) med hemianopsi eller neglekt som følge af en medfødt eller erhvervet hjerneskade.

Formål:
• At forbedre orienteringsevnen og rumopfattelsen
• At bedre øjenbevægelserne således, at den del af rummet, der ikke umiddelbart ses, bedre afsøges, vha. øjenbevægelser
• At barnet/den unge får øget personlig uafhængighed
• At barnet/den unge får større indsigt i den nedsatte synsfunktion

Forudsætning:
I forbindelse med undervisningen skal barnet/den unge træne hjemme, evt. med støtte fra forældre/pædagog, med computerprogram (Visiocoach, eller eget program svarende til Visiocoach)- dvs. træning 2x½ time alle hverdage i 6 uger.
Barnet/den unge skal have adgang til en PC, hvor program kan sluttes til (Windows XP, Vista eller Windows 7).
Barnet/den unge skal bruge sin bedst mulige optik, (enkel-fokal eller skærmbrille. Ikke brille med glidende overgang).

Indhold:
Undervisning ift. synsvanskeligheder og hjerneskade:
Gennemgang af nogle af de vanskeligheder, der kan opstå, når en hjerneskade har påvirket synet.
Der lægges vægt på de skader, der er aktuelle, for det enkelte barn/den unge. Der gives rådgivning (fx ift. læsning og færden)

Tests før træning:
Barnets/den unges syn vurderes med forskellige korte tests inden undervisningen iværksættes. Barnet/den unge og konsulent går en mobilityrute til fods i et miljø tilpasset den enkelte.

Træning:
Barnet/den unge instrueres i og prøver programmet i hjemmet (eller på KC). Træningen udføres 2 gange om dagen 5 dage om ugen i 6 uger.
Der foregår løbende evaluering hver uge mhp. vejledning/korrigering ift. barnets/den unges egen træning.
Ved afslutning af forløbet:
Der re-testes for at måle effekten af træningen.

Ydelsesnr.: 3212 Pris: 13.800,- kr. Omfang: 15 timer, heraf 8 vejl. ATA-timer.

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter