Synsnedsættelse

Kommunikationscentret har tilbud til blinde og svagsynede børn og unge mellem 0 og 18 år.

Barnet/den unge skal være registreret i det landsdækkende Synsregister for børn med større synsnedsættelse og varige øjensygdomme. Synsnedsættelsen skal være lig med eller større end 6/18.

Undervisning ved neglekt – inkl. træning med prismer

Lovgivning: Folkeskoleloven.

Målgruppe: Børn/unge (7-18 år) med neglekt som følge af erhvervet hjerneskade.

Formål:
• At barnet/den unge får forbedret sin opmærksomhed mod den side, der er påvirket af neglekten (fx i forhold til læsning og færden)
• At barnet/den unge opnår større indsigt i den nedsatte funktion

Forudsætning:
Barnet/den unge skal være indstillet på at træne hjemme to gange om dagen (formiddag og eftermiddag); ca. 20 minutter ad gangen i 2 uger (10 hverdage).
Barnet/den unge skal bruge sin almindelige optik (hvis en sådan haves) påsat prismer eller en speciel prismebrille.

Indhold:
Undervisning ift. opmærksomhed /neglekt / Synsvanskeligheder og hjerneskade:
Gennemgang af nogle af de vanskeligheder, der kan opstå, når en hjerneskade har påvirket opmærksomheden. Der lægges vægt på de skader der er aktuelle, for den enkelte kursist.
Der gives rådgivning (fx ift. læsning, færden, tempo).

Tests før træning, spørgeskema og instruktion:
Barnets/den unges syn vurderes med forskellige korte tests inden undervisningen iværksættes. Barnet/den unge og underviser går en mobilityrute til fods i miljø tilpasset den enkelte.
Barnet/den unge og forældre eller pædagog instrueres i, hvordan der skal trænes dagligt.
Materiale udleveres (kasse og prismebriller).

Træning – i hjemmet:
Træningen udføres 2 gange om dagen 5 dage om ugen i to uger – i alt 20 træningsgange.
Der foregår løbende evaluering hver uge mhp. vejledning/korrigering ift. træningen.

Ved afslutning af forløbet:
Der re-testes for at vurdere effekten af forløbet.


Ydelsesnr.: 3213 Pris: 9.200,- kr. Omfang: 10 timer, heraf 6 vejl. ATA-timer.

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter