Synsnedsættelse

Kommunikationscentret har tilbud til blinde og svagsynede børn og unge mellem 0 og 18 år.

Barnet/den unge skal være registreret i det landsdækkende Synsregister for børn med større synsnedsættelse og varige øjensygdomme. Synsnedsættelsen skal være lig med eller større end 6/18.

Undervisningsforberedende specialundervisning

Lovgivning: Specialpædagogisk bistand i henhold til Bekendtgørelse af lov om folkeskoleloven § 2, stk. 2 samt § 20, stk. 2. For førskolebørn henvises endvidere til bekendtgørelsen af lov om folkeskolen § 4 stk. 2.

Målgruppe: Børn i aldersgruppen 0-6 år, som befinder sig i spektret fra stærkt svagsynet til blind med eller uden lyssans, optaget i Synsregistret ved Kennedy Instituttet. Dertil kommer forældre, dagpleje, daginstitutionspersonale m.v.

Formål: At give førskolebørn forudsætninger for at blive skoleparate og modtage undervisning i fx punktskrift eller lignende.

Indhold: Undervisning i brug af kompenserende hjælpemidler og teknikker, herunder forberedende læse-skriveundervisning til blinde børn som eksempelvis: Legepunkt (punktskrift), træning af den taktile sans gennem leg, opmærksomhed på bogstaver, indlæring af punktskriftens opbygning, undervisning i synskompenserende teknikker til barn/familie, ADL, mobility/ledsagerteknik samt forskellige lege i form af såvel inden- som udendørsaktiviteter.

Ydelsesnr.: 3308 Pris: I henhold til tilbud. Timepris 920,- kr.

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter