Lovgivning: Lov om social service §§ 10 stk. 4 og 112 eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 74 og 76.

Målgruppe: Borgere med en øjenlægelig diagnosticeret varig synsnedsættelse eller en medicinsk varig øjenlidelse, samt andre specielle lidelser som vanskeligt kompenseres hos ekstern optiker på grund af særlige synsmæssige eller helbredsmæssige problemstillinger. Borgeren kan endvidere have behov for ekstra tid på grund af kognitive vanskeligheder eller andre særlige forhold såsom erhverv, der stiller særlige optiske krav.

Formål: At give borgeren mulighed for at føre en så selvstændig tilværelse som muligt.

Indhold: Afprøvning af specialfremstillede kontaktlinser, fx til borgere med keratoconus el. traumatiske øjenskader. Rådgivning om brugen af disse, samt efterfølgende opfølgning hvor borgeren kommer til kontrol hos optikeren og kontaktlinserne evt. tilpasses yderligere. Ydelsen gives over et løbende år og indeholder to årlige kontroller samt mulighed for akut rådgivning, hvis komplikationer opstår som følge af kontaktlinsetilpasningen.

Værd at vide: Ydelsen ydes akut til borgere, som fx på grund af traume har et omfattende pludseligt synstab. Ydelsen er relevant ved lidelser, hvor der er markant forskel i synskomforten med specialfremstillede kontaktlinser frem for briller, samt når briller ikke er mulige at fremstille rent optisk.

A Ydelsesnr.: 3402  Pris: 11.960,- kr.  Omfang: 13 timer, heraf 9 vejl. ATA-timer
B Ydelsesnr.: 3406  Pris:   8.280,- kr.  Omfang: 9 timer, heraf 6 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om social service §§ 10 stk. 4 og 112 eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 74 og 76. 

Målgruppe: Borgere med en diagnosticeret varig synsnedsættelse el. en medicinsk varig øjenlidelse, hvor det gennem en forudgående udredning (på baggrund af indhentede oplysninger) har vist sig, at der er synsproblemer, som vanskeligt kompenseres hos ekstern optiker på grund af særlige synsmæssige eller helbredsmæssige problemstillinger. Borgeren kan endvidere have behov for ekstra tid på grund af kognitive vanskeligheder, medfødt hjerneskade eller andre særlige forhold såsom erhverv, der stiller særlige optiske krav.

Formål: At korrigere den svagsynede borger optisk, således at borgerens restsyn anvendes optimalt. At sikre at optikken anvendes korrekt.

Indhold: Udmåling af det funktionelle syn, afprøvning og tilpasning af specialoptik. I forlængelse af udmåling og afprøvning ydes rådgivning i brugen af optikken. Evt. rådgivning omkring de oplysninger, borgeren har fået fra øjenlægen.

A Ydelsesnr.: 3410 Pris: 6.900,- kr. Omfang: 7,5 timer, heraf 3,75 vejl. ATA-timer
B Ydelsesnr.: 3411 Pris: 4.600,- kr. Omfang: 5 timer, heraf 2,75 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om social service §§ 10 stk. 4 og 112 eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 74 og 76.

Målgruppe: Borgere med så omfattende synshandicap, at kompensation med svagsynsoptik og specialbelysning ikke er tilstrækkeligt i forhold til de behov, borgeren har.

Formål: At bringe borgeren til at kunne læse gennem en vurdering af hvilket CCTV udstyr, der kompenserer bedst, og hvilket udstyr borgeren er i stand til at betjene.

Indhold: Der afprøves forskellige CCTV’er for at finde frem til det CCTV, der har den bedste kompensation, i forhold til såvel diagnose og visus som betjening samt de funktioner, borgeren har behov for at udføre. Borgeren skal være grundigt udredt og optisk korrigeret i forhold til den afstand, der arbejdes i fra CCTV’et. Der udarbejdes en anbefaling om bevilling eller afslag, alt efter afprøvningens udfald.

Værd at vide: CCTV er en forkortelse af Closed Circuit TeleVision – fjernsynssystem i lukket kredsløb. Det er et hjælpemiddel, der kan forstørre en tekst eller billedmateriale.

Ydelsesnr.: 3409 Pris: 3.220,- kr. Omfang: 3,5 timer, heraf 1,5 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om social service §§ 10 stk. 4 og 112 eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 32, 74 og 76.

Målgruppe: Borgere med en diagnosticeret varig synsnedsættelse, hvor udredningen har vist, at der er behov for synshjælpemidler og rådgivning.

Formål: At give borgeren mulighed for at føre en så selvstændig tilværelse som muligt.

Indhold: Vejledning til borger og pårørende i forhold til at leve med et synshandicap. Afprøvning af særlige synshjælpemidler. Rådgivning om brugen af disse samt opfølgning. Samtale om øjensygdommen og det videre forløb.

A Ydelsesnr.: 3322 Pris: 8.280,- kr. Omfang: 9 timer, heraf 4,5 vejl. ATA-timer
B Ydelsesnr.: 3323 Pris: 3.680,- kr. Omfang: 4 timer, heraf 1,25 vejl. ATA-timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter