Synsvanskeligheder

Kommunikationscentret har tilbud til borgere med omfattende synsvanskeligheder. Det vil sige visus lig med eller mindre (svagere) end 6/18 (0,3). Vælg ydelse nedenfor.

Til sagsbehandlere! Få vejledning i ansøgning om specialoptik. Henvend dig til Kommunikationscentrets specialoptiker. Få samtidig oplysninger om lokale optikere med særlig viden om øjenlidelser og udmåling af svagsynsoptik. Vi har leverandøraftale med en række optikere i Nordsjælland og Storkøbenhavn. Ring på tlf.: 72 32 38 00

Afprøvning af specialoptik

Lovgivning: Lov om social service §§ 10 stk. 4 og 112 eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 74 og 76. 

Målgruppe: Borgere med en diagnosticeret varig synsnedsættelse el. en medicinsk varig øjenlidelse, hvor det gennem en forudgående udredning (på baggrund af indhentede oplysninger) har vist sig, at der er synsproblemer, som vanskeligt kompenseres hos ekstern optiker på grund af særlige synsmæssige eller helbredsmæssige problemstillinger. Borgeren kan endvidere have behov for ekstra tid på grund af kognitive vanskeligheder, medfødt hjerneskade eller andre særlige forhold såsom erhverv, der stiller særlige optiske krav.

Formål: At korrigere den svagsynede borger optisk, således at borgerens restsyn anvendes optimalt. At sikre at optikken anvendes korrekt.

Indhold: Udmåling af det funktionelle syn, afprøvning og tilpasning af specialoptik. I forlængelse af udmåling og afprøvning ydes rådgivning i brugen af optikken. Evt. rådgivning omkring de oplysninger, borgeren har fået fra øjenlægen.

A Ydelsesnr.: 3410 Pris: 6.900,- kr. Omfang: 7,5 timer, heraf 3,75 vejl. ATA-timer
B Ydelsesnr.: 3411 Pris: 4.600,- kr. Omfang: 5 timer, heraf 2,75 vejl. ATA-timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter