Synsvanskeligheder

Kommunikationscentret har tilbud til borgere med omfattende synsvanskeligheder. Det vil sige visus lig med eller mindre (svagere) end 6/18 (0,3). Vælg ydelse nedenfor.

Til sagsbehandlere! Få vejledning i ansøgning om specialoptik. Henvend dig til Kommunikationscentrets specialoptiker. Få samtidig oplysninger om lokale optikere med særlig viden om øjenlidelser og udmåling af svagsynsoptik. Vi har leverandøraftale med en række optikere i Nordsjælland og Storkøbenhavn. Ring på tlf.: 72 32 38 00

Holdundervisning i støttende strategier og hjælpemidler

Lovgrundlag: Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Blinde og svagsynede.

Formål: At indlære nye strategier og metoder for igen at beherske kendte gøremål.

Form: Holdundervisning, 2-6 deltagere Gruppen mødes op til 5 gange. Opstart ved min. 2 deltagere.

Indhold: Undervisningen udformes efter borgernes konkrete behov for aktivitet og deltagelse, og
undervisningen kan indeholde flg. elementer:

ADL: Undervisning i kompenserende teknikker i dagligdagen, eksempelvis at lave kaffe, skære brød i skiver samt undervisning i særlige teknikker i forbindelse med måltidet. Derudover afprøves og undervises i brug af kompenserende hjælpemidler. For optimal udnyttelse af en evt. synsrest, rådgives tillige i forbedring af lysforholdene samt i valg af farver og kontraster.

Kommunikation: Der rådgives om/undervises i metoder, hjælpemidler og materialer i forbindelse med håndskrivning og genlæsning af egen håndskrift. Eksempelvis huskesedler og opskrifter. Alternativer til skrivning og læsning af trykt tekst: lydbøger, notat-optager etc.

Mobility: Introduktion til nye strategier i forhold til at færdes sikkert såvel indendørs som udendørs, alene eller med ledsager.
Øjet og de almindeligste øjensygdomme: Synet - hvordan fungerer det? De mest almindelige øjensygdomme og/eller borgernes konkrete øjensygdomme.

Erfaringsudveksling: Gensidig udveksling af erfaringer i forhold til at have fået en alvorlig synsnedsættelse. Gruppeundervisning lægger op til, at borgeren kan drage nytte af de øvrige deltageres erfaringer, spejle sig i andre deltagere og giver i øvrigt mulighed for et læringsmiljø, der ligner hverdagen mest muligt.

Ydelsesnr.: 3204 Pris: 14.260,- kr. Omfang: 31 timer, heraf 18 vejl. ATA-timer.

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter