Synsvanskeligheder

Kommunikationscentret har tilbud til borgere med omfattende synsvanskeligheder. Det vil sige visus lig med eller mindre (svagere) end 6/18 (0,3). Vælg ydelse nedenfor.

Til sagsbehandlere! Få vejledning i ansøgning om specialoptik. Henvend dig til Kommunikationscentrets specialoptiker. Få samtidig oplysninger om lokale optikere med særlig viden om øjenlidelser og udmåling af svagsynsoptik. Vi har leverandøraftale med en række optikere i Nordsjælland og Storkøbenhavn. Ring på tlf.: 72 32 38 00

Rådgivning og træning ved hemianopsi eller kvadrant anopsi

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Borgere med hemianopsi eller kvadrant anopsi som følge efter en erhvervet hjerneskade.

Formål: At borgeren får
• forbedret sin orienteringsevne og rumopfattelse
• styrket sine øjenbevægelser således, at den del af rummet, der ikke umiddelbart ses, bedre afsøges vha. øjenbevægelser.
• styrket sin personlige uafhængighed
• større indsigt i synsfunktionen og den nedsatte synsfunktion

Forudsætning:
Borgeren skal være indstillet på at skulle gennemføre træning med en evidensbaseret metode ved brug af computer-programmet Visiocoach – dvs. træning 2x½ time alle hverdage i 6 uger.
Borgeren skal have en PC, hvor programmet kan tilsluttes (Windows XP, Vista eller Windows 7).
Borgeren skal bruge sin bedst mulige optik, (enkel-fokal eller skærmbrille). Ikke brille med glidende overgang.

Indhold:
Undervisning ift. synsvanskeligheder og hjerneskade:
Der foretages en samtale med borgeren med henblik på at afklare de konkrete vanskeligheder og følger af borgerens synsfeltsudfald. Den normale synsfunktion samt de skader, der er aktuelle, for den enkelte borger gennemgås. Der gives rådgivning (f.eks. ift. læsning, færden).

Tests før træning
Borgerens syn vurderes med forskellige korte tests inden undervisningen iværksættes Borger og konsulent går en mobilityrute til fods i et miljø tilpasset den enkelte fx på en gågade og i et indkøbscenter.

Træning:
Borger instrueres i og prøver PC-programmet i hjemmet (eller på KC). Træningen udføres 2 gange om dagen 5 dage om ugen i 6 uger – i alt 60 træningsgange.
Der foregår løbende telefonisk evaluering mhp. vejledning/korrigering ift. borgerens egen træning.

Ved afslutning af forløbet:
Der retestes og borger og konsulent går igen en mobilityrute. Borger interviewes igen. Borgerens subjektive (den oplevede effekt) og objektive (målbare) udbytte af forløbet evalueres.

Ydelsesnr.: 3210 Pris: 11.730,- kr. Omfang: 12,75 timer, heraf 6,5 vejl. ATA-timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter