Synsvanskeligheder

Kommunikationscentret har tilbud til borgere med omfattende synsvanskeligheder. Det vil sige visus lig med eller mindre (svagere) end 6/18 (0,3). Vælg ydelse nedenfor.

Til sagsbehandlere! Få vejledning i ansøgning om specialoptik. Henvend dig til Kommunikationscentrets specialoptiker. Få samtidig oplysninger om lokale optikere med særlig viden om øjenlidelser og udmåling af svagsynsoptik. Vi har leverandøraftale med en række optikere i Nordsjælland og Storkøbenhavn. Ring på tlf.: 72 32 38 00

Rådgivning og undervisning ved neglekt, - incl. træning med prismer

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Borgere med neglekt som følge af erhvervet hjerneskade.

Formål: At borgeren
• får forbedret sin opmærksomhed mod den side, der er påvirket af neglekten (f.eks. i forhold til læsning og færden)
• opnår større personlig uafhængighed
• opnår større indsigt i den nedsatte funktion

Forudsætning:
Borgeren skal være indstillet på at træne hjemme to gange om dagen (formiddag og eftermiddag): ca. 20 minutter ad gangen i to uger (10 hverdage).
Borgeren skal bruge sin almindelige optik (hvis en sådan haves) påsat prismer eller en speciel prismebrille.

Indhold:
Undervisning ift. opmærksomhed/neglekt/synsvanskeligheder og hjerneskade:
Der foretages et interview med henblik på at afklare borgerens vanskeligheder som følge af synsfeltsudfaldet. Gennemgang af nogle af de vanskeligheder, der kan opstå, når en hjerneskade har påvirket opmærksomheden. Der lægges vægt på de skader der er aktuelle, for den enkelte borger.
Der gives rådgivning (fx ift. læsning, færden).

Tests før træning, spørgeskema og instruktion: Borgerens syn vurderes med forskellige korte tests inden undervisningen iværksættes. Borger og konsulent går en mobilityrute til fods i miljø tilpasset den enkelte fx gågade og indkøbscenter. Borger og dennes hjælper (ægtefælle eller anden) instrueres i, hvordan der skal trænes dagligt. Materiale udleveres (kasse og prismebriller).

Træning: borgeren og dennes hjælper træner i hjemmet: Træningen udføres 2 gange om dagen 5 dage om ugen i 2 uger – alt 20 gange. Der foregår løbende evaluering mhp. motivation og vejledning/korrigering ift. træningen.

Ved afslutning af forløbet: Borgeren retestes og går igen en mobilityrute med konsulenten.
Borger interviewes igen. Borgerens subjektive (den oplevede effekt) og objektive (målbare) udbytte af forløbet evalueres.

Ydelsesnr.: 3211 Pris: 9.200,- kr. Omfang: 10 timer, heraf 6 vejl. ATA-timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter