Synsvanskeligheder

Kommunikationscentret har tilbud til borgere med omfattende synsvanskeligheder. Det vil sige visus lig med eller mindre (svagere) end 6/18 (0,3). Vælg ydelse nedenfor.

Til sagsbehandlere! Få vejledning i ansøgning om specialoptik. Henvend dig til Kommunikationscentrets specialoptiker. Få samtidig oplysninger om lokale optikere med særlig viden om øjenlidelser og udmåling af svagsynsoptik. Vi har leverandøraftale med en række optikere i Nordsjælland og Storkøbenhavn. Ring på tlf.: 72 32 38 00

Undervisning i mobility

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32.

Målgruppe: Stærkt svagsynede og blinde som har vanskeligt ved at færdes alene

Form: Eneundervisning.

Formål: At borgeren kan færdes så uafhængigt som muligt.

Indhold:
At udnytte øvrige sanser i forhold til opfattelse af retning, genkendelse af omgivelser samt planlægning af rute. Indlæring af den lange hvide stoks teknikker samt indlæring af nye strategier i forhold til at orientere sig såvel indendørs som udendørs.
Ledsageteknik - den blindes redskab til at blive mobil ved hjælp af ledsager på en sikker og komfortabel måde.
Afprøvning af relevante hjælpemidler som fx forskellige stokketyper, optiske eller elektroniske hjælpemidler, taktile kort eller notatapparater for indlæsning af ruter.

Omfang: Individuelt afhængig af opgavens karakter og den blinde og svagsynedes ressourcer. Omfanget aftales konkret med visiterende kommune.

Værd at vide: Ydelsen kan også være rettet mod personale eller pårørende som har behov for at kunne ledsage den svagsynede eller blinde.

Ydelsesnr.: 3201 Pris: Konkret pris beregnes i hver sag. Timepris: 920,- kr.

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter