Synsvanskeligheder

Kommunikationscentret har tilbud til borgere med omfattende synsvanskeligheder. Det vil sige visus lig med eller mindre (svagere) end 6/18 (0,3). Vælg ydelse nedenfor.

Til sagsbehandlere! Få vejledning i ansøgning om specialoptik. Henvend dig til Kommunikationscentrets specialoptiker. Få samtidig oplysninger om lokale optikere med særlig viden om øjenlidelser og udmåling af svagsynsoptik. Vi har leverandøraftale med en række optikere i Nordsjælland og Storkøbenhavn. Ring på tlf.: 72 32 38 00

Undervisning og træning ved fx blikparese

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Borgere med problemer med at fokusere som følge efter en erhvervet hjerneskade eller lammelse af øjenmuskulaturen.

Formål: At borgeren får
• forbedret sin øjenstyring og evne til at fokusere
• mindre udtrætning ved fokusskift samt bedre balance
• større indsigt i nuværende synproblematik og hvordan der kan kompenseres.

Forudsætning:
I forbindelse med undervisningsforløbet skal borgeren være indstillet på at gennemføre træning hjemme under vejledning.

Indhold:
Synsvanskeligheder og hjerneskade:
Undervisning omhandlende synsfunktionen og skader. Der lægges vægt på de skader, der er aktuel, for den enkelte borger. Der gives rådgivning f.eks. ift. læsning, færden.

Tests før træning
Borgerens syn vurderes med forskellige tests før træningsindsatsen.

Træning:
Borger undervises og instrueres på KC ca. 1 x ugl i 4-6 uger, samtidigt træner borgeren selv dagligt hjemme.

Ved afslutning af forløbet:
Borgerens synsfunktion afprøves igen.

Bemærkninger:
I enkelte tilfælde kan der være behov for at forlænge undervisningsperioden, i så fald vil der blive ansøgt om en ny ydelse.
Undervisningen kan også gives til borgerens ergo- eller fysioterapeut, der derefter forestår den videre træning af borger. Her tænkes specielt på borgere, der pga. andre funktionsnedsættelser vil have svært ved at komme til undervisning på Kommunikationscentret. Til det formål kan bruges Ydelse B.


A Ydelsesnr.: 3213 Pris: 13.800,- kr. Omfang: 15 timer, heraf 8 vejl. ATA-timer
B Ydelsesnr.: 3214 Pris:   5.060,- kr. Omfang: 5,5 timer, heraf 3 vejl. ATA-timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter