Synsvanskeligheder

Kommunikationscentret har tilbud til borgere med omfattende synsvanskeligheder. Det vil sige visus lig med eller mindre (svagere) end 6/18 (0,3). Vælg ydelse nedenfor.

Til sagsbehandlere! Få vejledning i ansøgning om specialoptik. Henvend dig til Kommunikationscentrets specialoptiker. Få samtidig oplysninger om lokale optikere med særlig viden om øjenlidelser og udmåling af svagsynsoptik. Vi har leverandøraftale med en række optikere i Nordsjælland og Storkøbenhavn. Ring på tlf.: 72 32 38 00

Vejledning og rådgivning til blinde og svagsynede med psykisk og/eller fysisk funktionsnedsættelse

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Blinde og svagsynede borgere som har en psykisk og/eller fysisk funktionsnedsættelse. 

Formål: At sikre at udvikling af færdigheder, motorik og sociale kompetencer er så optimale som muligt for den enkelte borger med et synshandicap.

Indhold: Vejledningen og rådgivningen tager udgangspunkt i resultaterne af en udredning af den enkelte borger. Den voksne med synsnedsættelse/blindhed, personale og evt. pårørende får vejledning i forhold til, hvilke pædagogiske perspektiver og handlemuligheder udredningen peger i retningen af – evt. sat i relation til borgerens handleplan.
Rådgivningen kan foregå i hjemmet, undervisningsinstitutionen, botilbuddet eller dagtilbuddet.
Vejledningen tager udgangspunkt i borgerens udvikling, ressource og trivsel. Der gives vejledning i dagligdags situationer, hvor den synshandicappede borger har brug for synskompenserende teknikker og hensyn. Der ydes rådgivning om indretning af det fysiske miljø og belysning i forhold til synshandicappet.

Ydelsesnr.: 3302 Pris: 11.960,- kr. Omfang: 13 timer, heraf 6 vejl. ATA-timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter