Synsvanskeligheder

Kommunikationscentret har tilbud til borgere med omfattende synsvanskeligheder. Det vil sige visus lig med eller mindre (svagere) end 6/18 (0,3). Vælg ydelse nedenfor.

Til sagsbehandlere! Få vejledning i ansøgning om specialoptik. Henvend dig til Kommunikationscentrets specialoptiker. Få samtidig oplysninger om lokale optikere med særlig viden om øjenlidelser og udmåling af svagsynsoptik. Vi har leverandøraftale med en række optikere i Nordsjælland og Storkøbenhavn. Ring på tlf.: 72 32 38 00

Mini-udredning

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Voksne borgere med øjenlægelig diagnosticeret synsnedsættelse, der efter henvendelsen viser sig ikke at falde inden for målgruppen, jf lov om specialundervisning for voksne og jf. den fri henvendelsesret (Rammeaftalens visitationsaftale).

Formål: Formålet med ydelsen er, ud fra relevante oplysninger fra øjenlæge, optiker m.fl., at afklare, hvorvidt borgeren er berettiget til hjælp jf. lov om social service eller lov om specialundervisning for voksne. Nærværende ydelse anvendes i de tilfælde, hvor borgeren ikke falder inden for målgruppen, og borgeren vil da i stedet blive rådgivet om evt. andre muligheder.

Indhold: På baggrund af de indhentede oplysninger kontaktes borgeren eller pårørende og informeres om, at synsstatus ikke berettiger til ydelser jf. lov om social service eller lov om specialundervisning for voksne. I samtalens forløb afklares det, hvorvidt den aktuelle synsstatus svarer til de begrænsninger, som borgeren oplever. Der rådgives endvidere om tiltag, som borgeren selv kan gøre for at forbedre sin situation. Fx kan der henvises til lokal optiker med særlig erfaring i svagsyn eller der kan vejledes i forbindelse med anskaffelse af forbedret belysning.
Borger rådgives om evt. andre muligheder.

Nedennævnte ydelse A anvendes i tilfælde, hvor sagen klares ved en ren administrativ indsats.
Nedennævnte ydelse B anvendes i tilfælde, hvor der i forbindelse med vurdering af sagen, afholdes en samtale med borger og evt. pårørende.

Der faktureres særskilt for lægelig dokumentation.

A Ydelsesnr.: 3119 Pris: 1.840,- kr. Omfang: 2 timer
B ydelses nr.: 3120 Pris: 2.760,- kr. Omfang: 3 timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter