Ventetider

Kommunikationscentret har af og til ventetider på nogle af ydelserne.

Vær opmærksom på følgende:
  • Ventetiderne er beregnet fra det tidspunkt, vi har modtaget relevante dokumenter til behandling af din sag. Fx dokumentation fra din læge eller en bevilling fra din kommune.
  • Ventetider på ydelser, der kræver bevilling fra din kommune, er angivet fra det øjeblik, Kommunikationscentret har modtaget bevilling fra kommunen.
 
 

Se ventetider på dit område...

Udredning af kommunikation, sprog og tale

Lovgrundlag: Folkeskoleloven § 20, stk. 2

Målgruppe: Børn med medfødt hjerneskade eller udviklingsforstyrrelser

Formål: At udrede barnets forudsætninger, færdigheder og behov mhp. at redegøre for, hvorledes virkningerne af funktionsnedsættelserne kan afhjælpes eller begrænses.
At give foranstaltningsforslag, der kan støtte barnets udvikling af kommunikation, sprog og tale.

Indhold: Barnet undersøges ved hjælp af sproglige tests, iagttagelser og samtale med barn og forældre. Oplysninger fra fagpersoner, fx kommunal talepædagog inddrages efter behov. I forbindelse med undersøgelsen vurderes barnets behov for alternativ støtte fx tegn til tale og billedstøtte. Efter undersøgelsen udarbejdes en kort rapport med konklusion og foranstaltningsforslag. Der afholdes et møde med deltagelse af forældre og relevante fagfolk, hvor undersøgelsen gennemgås.

Værd at vide: Undersøgelsen foregår almindeligvis på Kommunikationscentret. Barnet kan dog visiteres til undersøgelse i hjemmet/botilbud. Undersøgelsen kan også omfatte vurdering af barnets behov for teknologisk kommunikationsudstyr.
En undersøgelse kan enten indeholde vejledning (se ydelsesmuligheder nedenfor) eller efterfølges af et selvstændigt vejledningsforløb for forældre og/eller personale eller af et undervisningstilbud efter nærmere aftale med visiterende kommune.
Kommunikationscentret kan også tilbyde at supervisere kommunal talepædagog, lærere og pædagoger i deres arbejde med barnet.

Ydelsesnr.: 8111 (undersøgelse på KC):
Pris: 6.328,- kr. Omfang: 7 timer, heraf 4 vejl. ATA-timer

Ydelsesnr.: 8112 (undersøgelse uden for KC):
Pris: 8.136,- kr. Omfang: 9 timer, heraf 4 vejl. ATA-timer

Ydelsesnr.: 8114 (undersøgelse med vejledning):
Pris: 12.656,- kr. Omfang: 14 timer, heraf 6,5 vejl. ATA-timer

 

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter