Tale-, stemmevanskeligheder

Kommunikationscentret har tilbud til borgere, der har vanskeligheder med tale og stemme. Vælg ydelse nedenfor.

Mini-udredning

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne
Målgruppe: Voksne borgere som modtager relevante tilbud med samme formål efter anden lovgivning eller genhenvendelser.
Formål: Der foretages en vurdering ud fra relevante sagsakter; fx oplysninger fra halslæge eller kommune for at udrede stemme- og talevanskelighedernes type og sværhedsgrad, og om borgeren falder inden for målgruppen i henhold til lov om specialundervisning for voksne. 
Indhold: På baggrund af de indhentede sagsakter kontaktes borgeren telefonisk mhp. at få uddybet henvendelsen. Der tages evt. kontakt til kommunen. Der indhentes evt. sagsakter fra andre fagpersoner.
Nedennævnte ydelse A anvendes i tilfælde, hvor sagen klares ved en ren administrativ indsats.
Nedennævnte ydelse B anvendes i tilfælde, hvor der i forbindelse med vurdering af sagen, afholdes en samtale med borger og evt. pårørende.

Der faktureres særskilt for lægelig dokumentation.

A Ydelsesnr.: 0106 Pris: 1.808,- kr. Omfang: 2 timer
B Ydelsesnr.: 0107 Pris: 2.712,- kr. Omfang: 3 timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter