Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Voksne borgere med lette til svære stemme- og talevanskeligheder af organisk eller funktionel karakter, hvor stemmevanskelighederne medfører en betydelig begrænsning af deltagelse i arbejds- og fritidslivet. Organiske vanskeligheder omfatter bl.a aldersrelateret mangellukke i stemmeridsen (internusinsufficiens) og tab af muskelmasse i stemmelæberne (atrofi). Funktionelle problematikker omfatter hæshed, rømmetrang, klumpfornemmelse, hoste, synke-besvær mv.

Form: Holdundervisning.

Formål: At forbedre borgerens funktionsniveau eller begrænse de direkte følger af funktionsnedsættelsen. At gøre stemmen og artikulationen funktionsdygtig og ændre uhensigtsmæssige stemme- og talevaner samt spændingsmønstre i halsregionen.

Indhold og metode: Der arbejdes med stemmeøvelser, herunder fx afspændende og smidiggørende øvelser, samt øvelser for klang, styrke og udholdenhed, med udgangspunkt i den individuelle diagnose og stemmefunktion. Derudover kan der arbejdes med holdningskorrektion og åndedrætsregulering.

Værd at vide: For at undervisningen skal have størst mulig effekt forventes det, at borgeren selv træner hjemme mellem undervisningsgangene. Der vil typisk være mellem 3-6 deltagere på holdet.

Ydelsesnr.: 0215 Pris: 6.440 - kr. Omfang: 21 timer, heraf vejl. 12 ATA-timer

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32.

Målgruppe: Voksne borgere med lette til svære stemme- og talevanskeligheder af organisk, funktionel eller neurogen karakter, hvor stemmevanskelighederne medfører en betydelig begrænsning af deltagelse i arbejds- og fritidslivet. Organiske vanskeligheder omfatter bl.a cyster og knuder på stemmelæberne, blødninger på stemmelæberne mm. Neurogen påvirkning omfatter bl.a lammelse af stemmelæberne. Funktionelle problematikker omfatter hæshed, rømmetrang, klumpfornemmelse, hoste, synkebesvær mv. Målgruppen omfatter tillige transkønnede, tracheostomerede (spiserørsopererede), CI-opererede, mundhuleopererede, strube-opererede, og strålebehandlede.

Form: Eneundervisning.

Formål: At forbedre borgerens funktionsniveau eller begrænse de direkte følger af funktionsnedsættelsen. At gøre stemmen og artikulationen funktionsdygtig og ændre uhensigtsmæssige stemme- og talevaner samt spændingsmønstre i halsregionen.

Indhold og metode: Der arbejdes med stemmeøvelser, herunder fx afspændende og smidiggørende øvelser, samt øvelser for klang, styrke og udholdenhed, med udgangspunkt i den individuelle diagnose og stemmefunktion. Derudover kan der arbejdes med holdningskorrektion og åndedrætsregulering.
Værd at vide: For at undervisningen skal have størst mulig effekt forventes det, at borgeren selv træner hjemme mellem undervisningsgangene. Et undervisningsforløb er som regel forholdsvis kortvarigt.

A Ydelsesnr.: 0201 Pris:   6.900,- kr. Omfang: 7,5 timer, heraf 5 vejl. ATA-timer
B Ydelsesnr.: 0202 Pris: 13.800,- kr. Omfang: 15 timer, heraf 10 vejl. ATA-timer
C Ydelsesnr.: 0204 Pris: 27.600,- kr. Omfang: 30 timer, heraf 20 vejl. ATA-timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter