Holdundervisning, stemme og tale

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Voksne borgere med lette til svære stemme- og talevanskeligheder af organisk eller funktionel karakter, hvor stemmevanskelighederne medfører en betydelig begrænsning af deltagelse i arbejds- og fritidslivet. Organiske vanskeligheder omfatter bl.a aldersrelateret mangellukke i stemmeridsen (internusinsufficiens) og tab af muskelmasse i stemmelæberne (atrofi). Funktionelle problematikker omfatter hæshed, rømmetrang, klumpfornemmelse, hoste, synke-besvær mv.

Form: Holdundervisning.

Formål: At forbedre borgerens funktionsniveau eller begrænse de direkte følger af funktionsnedsættelsen. At gøre stemmen og artikulationen funktionsdygtig og ændre uhensigtsmæssige stemme- og talevaner samt spændingsmønstre i halsregionen.

Indhold og metode: Der arbejdes med stemmeøvelser, herunder fx afspændende og smidiggørende øvelser, samt øvelser for klang, styrke og udholdenhed, med udgangspunkt i den individuelle diagnose og stemmefunktion. Derudover kan der arbejdes med holdningskorrektion og åndedrætsregulering.

Værd at vide: For at undervisningen skal have størst mulig effekt forventes det, at borgeren selv træner hjemme mellem undervisningsgangene. Der vil typisk være mellem 3-6 deltagere på holdet.

Ydelsesnr.: 0215 Pris: 6.440 - kr. Omfang: 21 timer, heraf vejl. 12 ATA-timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter