Udredning

En udredning er den første samtale hos os. Få svar på dine spørgsmål om udredning nedenfor. Har du andre spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

En udredning er den første samtale med en konsulent hos os. Formålet er at afklare hvordan dine vanskeligheder påvirker det liv, du gerne vil leve. Konsulenten spørger ind til alle de områder, der har betydning. 

Har en borger betydelige kommunikative funktionsnedsættelser, bygger udredningen på observationer og samtaler med pårørende og andre personer i nærmiljøet.

Borgerens bopælskommune betaler for udredningen.

Udredning af funktionsnedsættelser hos børn

Med hensyn til børn er samtaler med forældre og observationer af barnet i fokus for udredningen.


Bemærk: Nogle børn bliver i stedet tilbudt en udredning i deres egen kommune. 

Se flere informationer under: Hvem kan få hjælp?

 

Efter udredningen

På baggrund af udredningen vurderer konsulenten, om dine vanskeligheder kan kompenseres med fx undervisning eller et hjælpemiddel, og sender en rapport om udredningen til din bopælskommune. Du får selvfølgelig også tilsendt rapporten.

Det er din kommune, der tager stilling til, hvilket tilbud du eventuelt skal modtage. Kommunen beslutter også om du skal modtage tilbuddet på Kommunikationscentret eller et andet sted.

Inden for fem arbejdsdage modtager du en bekræftelse pr. brev eller telefon på, at din henvendelse er modtaget. Ventetiden på en udredning (den første samtale) varierer mellem de forskellige områder, og kan ændre sig over tid.
Klik her for at se de aktuelle ventetider.

Voksne borgere, som ikke har fået udredt omfanget af sine vanskeligheder inden for det sidste år, får som hovedregel tilbudt en udredning. Du får også tilbudt en udredning, hvis dine vanskeligheder er blevet væsentligt forværret.

Børn og unge under 18 år får også tilbudt en udredning. Dog er det forskelligt om udredningen foretages på Kommunikationscentret eller i bopælskommunen. 

Se flere informationer under: Hvem kan få hjælp?

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter