Medfødt hjerneskade og udviklingsforstyrrelser

Kommunikationscentret har ydelser til børn og unge med medfødt hjerneskade eller udviklingsforstyrrelser.

Ydelserne nedenfor er målrettet børn med komplekse kognitive og tale-, sprog- og kommunikative funktionsnedsættelser, eller børn med komplekse adfærds- og neuropsykologiske forstyrrelser.

Brush up i Tegn til forældre og netværk (1 familie)

Lovgivning: Lov om social service § 41.

Målgruppe: Forældre og andre netværkspersoner, der anvender tegn til tale sammen et barn med særlig behov for støtte til den sproglige og kommunikative udvikling.

Formål: At støtte forældre og netværk i den fortsatte anvendelse af tegn til tale i den daglige kommunikation med barnet for at stimulere og støtte barnets kommunikative udvikling.

Indhold: Undervisningen til den enkelte familie og netværk tilrettelægges efter nærmere aftale og baseres på en samtale med forældrene om deres hidtidige erfaringer med anvendelsen af tegn og deres behov for at lære flere tegn og få ideer til at bruge dem sammen med barnet
Gennem undervisningen får I:
• Opsamling ift jeres erfaringer i brug af tegn, hvad går godt, hvad er udfordrende?
• Flere ideer til at bruge tegnene i hverdagen
• I lærer flere tegn
• Ideer til selv at arbejde videre med tegn til jeres barn

Form:
• Korte oplæg
• Gennemgang af tegn og praktiske øvelser. Vi arbejder med mimik, kropssprog, førte tegn til tale og støttetegn
• Der arbejdes med at udvide tegn-ordforråd tilpasset jeres barns udvikling og interesser
• Der er fokus på hvordan kursusindholdet kan anvendes i dagligdagen og der er mulighed for at få sparring ift. jeres egne erfaringer

Værd at vide: Undervisningen foregår i barnets hjem og sammen med barnet. Som opfølgning på undervisningen kan der tilbydes yderligere undervisning eller vejledning til familie og netværk efter nærmere aftale med den visiterende kommune. Hvis undervisningen foregår udenfor Storkøbenhavn lægges flere timer på til kørsel.

Ydelsesnr.: 8241  Pris: 11.040,- kr.   Omfang: 12 timer, heraf 6 vejl. ATA-timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter